Como se fala "to be good enough" em finlandês

EN

"to be good enough" em finlandês

FI
EN

to be good enough {verbo}

volume_up
to be good enough (também: to do, to suffice)
That just cannot be good enough for Parliament or for Europe.
Tuon ei pitäisi kelvata parlamentille eikä EU:lle.

Traduções parecidas para to be good enough em Finlandês

Be substantivo
Finnish
to be verbo
good substantivo
good adjetivo
enough advérbio
enough pronome
Finnish
enough! interjeição

Exemplos de uso para "to be good enough" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is not good enough for one man to say 'but I for one am not usually violent'.
Ei riitä, että mies kuin mies väittää: " Mutta enhän minä turvaudu väkivaltaan."
EnglishIt is not good enough simply to have no impact - it must have a positive impact.
Se, että vaikutuksia ei ole, ei riitä - sillä on oltava myönteisiä vaikutuksia.
EnglishI am sure Mr Cappato will be good enough to send you a copy of his answer.
Jäsen Cappato toimittaa varmaan mielellään teille kopion saamastaan vastauksesta.
EnglishWe can always discuss whether we have done our part and whether it is good enough.
Voimme aina keskustella siitä, olemmeko tehneet osuutemme ja riittääkö se.
EnglishI am not sure that the rules are good enough, even those in the new Toys Directive.
En ole varma siitä, että säännöt ovat tarpeeksi hyvät edes uudessa leludirektiivissä.
EnglishIt is easy for Members of Parliament to say that this is not good enough.
Parlamentin jäsenten on helppo todeta, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä sopimus.
EnglishThese are good enough reasons alone for the Social Democrats to accept the result.
Nämä ovat riittävän hyviä syitä, joiden vuoksi sosiaalidemokraatit hyväksyvät tuloksen.
EnglishOur action, as she was good enough to acknowledge, owes nothing to prejudice.
Kuten jäsen Eriksson ystävällisesti myönsi, emme toimi ennakkoluuloisesti.
EnglishAnd this was not good enough for him, and this question bedeviled him for years.
Eikä tämä tyydyttänyt häntä, ja tämä kysymys vainosi häntä vuosikausia.
EnglishTo hide behind purely legal arguments in this regard is not good enough.
Puhtaasti oikeudellisten argumenttien taakse piiloutuminen ei ole tässä riittävää.
EnglishHowever, what is good enough at home becomes unacceptable once you cross the border.
Kuitenkin se, mikä toimii kotimaassa, ei olekaan hyväksyttävää rajan toisella puolella.
EnglishIt is not good enough for us to wring our hands and declare we are sorry.
Meille ei riitä, että puristelemme käsiämme ja sanomme olevamme pahoillamme.
EnglishWe welcome that but it is not good enough that it is based on unanimity.
Suhtaudumme siihen myönteisesti, mutta ei riitä, että se perustuu yksimielisyyteen.
EnglishAccording to my estimation, the resulting directive would not have been good enough.
Arvioni mukaan tuloksena ollut direktiivi ei olisi ollut riittävän hyvä.
EnglishWe did so because we felt that, in spite of everything, the result was not good enough.
Olemme tehneet niin, koska tulos ei kaikesta huolimatta ole tarpeeksi hyvä.
EnglishRumour and hearsay are not good enough when it comes to Parliament's seat.
Parlamentti ei todellakaan voi sallia melua käytävillä istuntojen aikana.
EnglishThis is not a good enough formula for tackling the crisis and it is destined to make it worse.
Tällä mallilla ei onnistuta torjumaan kriisiä, vaan sillä vain pahennetaan sitä.
EnglishYou may say, well it is not excluded; but that is not good enough, colleagues.
Joku saattaa sanoa, että eihän sitä ole suljettu poiskaan; mutta se ei riitä, hyvät kollegat.
EnglishI also realise that progress has been made, but it is not good enough.
Ymmärrän myös, että kehitystä on tapahtunut, mutta sitä ei ole tapahtunut riittävästi.
EnglishThe second problem is that EU legislation and administration is still not good enough.
Toinen ongelma on, että EU:n lainsäädäntö ja hallinto eivät vieläkään ole tarpeeksi hyviä.