Como se fala "to annul" em finlandês

EN

"to annul" em finlandês

EN to annul
volume_up
[annulled|annulled] {verbo}

5) in letters J, I, K and L: the Italian Council of State not only annulled but also amended the previous decision by the regional administrative tribunal, in a judgment not subject to appeal;
5) J, I, K ja L kohdat: Italian korkein hallinto-oikeus sekä mitätöi alueellisen hallinto-oikeuden päätöksen että tarkisti sitä tuomiossaan, johon ei voi hakea muutosta.

Exemplos de uso para "to annul" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt was Mr Ouzký who was not present, and the Table and the President decided to annul it.
Miroslav Ouzký ei ollut läsnä, ja valiokunta ja puhemies päättivät peruuttaa keskustelun.
EnglishIf the Commission does depart from the guidelines, it runs the risk of having the courts annul its decisions.
Jos komissio luopuu suuntaviivoista, tuomioistuimet voivat kumota sen päätökset.
EnglishThis means that EULEX officials can annul simple resolutions made by the Kosovan authorities.
Se tarkoittaa, että EULEXin virkailijat voivat peruuttaa Kosovon viranomaisten tekemiä yksinkertaisia päätöksiä.
EnglishThis is the decision by the Egyptian Appeal Court to annul the judgment on Saad Eddin Ibrahim and exonerate him.
Egyptin vetoomustuomioistuin päätti kumota Saad Eddin Ibrahimin tuomion ja vapauttaa hänet syytteistä.
EnglishFailure to annul this vote would establish a precedent.
EnglishIt must annul these, and quickly.
EnglishOn that occasion you had not drawn up any plan to annul a European policy on tourism because the Constitution had not yet been approved.
Tuolloin ette ollut laatinut mitään suunnitelmaa eurooppalaisen matkailupolitiikan kumoamiseksi sen vuoksi, ettei perustuslakisopimusta ollut hyväksytty.
EnglishThe European Court of Justice rejects the request issued by the government of government to annul a Parliament resolution concerning its place of work.
Euroopan tuomioistuin hylkää Luxemburgin hallituksen pyynnön parlamentin sijoituspaikkaa koskevan parlamentin päätöslauselman kumoamisesta.
EnglishThis judgment acknowledges that the Commission, with Parliament’s support, was right to annul the framework decision on environmental protection via criminal law.
Tuomiossa tunnustetaan, että parlamentin tukema komissio oli oikeassa mitätöidessään ympäristönsuojelua koskevan puitepäätöksen rikosoikeuden avulla.
EnglishNo one, not even the People's Republic of China, is entitled to restrict human rights on the basis of their own philosophy or culture, let alone annul those rights.
Kenelläkään eikä siis edes Kiinan kansantasavallalla ole oikeutta rajoittaa tai jopa poistaa ihmisoikeuksia oman filosofiansa tai kulttuurinsa nojalla.
EnglishI would recall that we recently voted in this House against the proposal from the right and the conservatives to annul the embargo on arms sales to China.
Haluan muistuttaa, että hylkäsimme hiljattain tämän parlamentin äänestyksessä oikeiston ja konservatiivien tekemän ehdotuksen Kiinan aseidenvientikiellon poistamisesta.
EnglishIf any EU country, the Council, the Commission or (under certain conditions) Parliament believes that a particular EU law is illegal, it may ask the Court to annul it.
Jos jokin EU-maa, neuvosto, komissio tai (tietyin edellytyksin) Euroopan parlamentti katsoo, että jokin EU:n säädös on laiton, se voi pyytää unionin tuomioistuinta kumoamaan sen.
EnglishThat is why it is important that the Commission's decision to annul the competition was taken quickly, and that a whole new competition should be organised carefully and thoroughly.
Siksi on ollut tärkeää, että hylkäävä päätös komission kilpailusta tehtiin nopeasti ja että nyt huolellisesti ja perusteellisesti valmistellaan uusi suuri kilpailu.