Como se fala "age range" em finlandês

EN

"age range" em finlandês

Veja exemplos com "age range" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para age range em Finlandês

age substantivo
to age verbo
range substantivo
to range verbo

Exemplos de uso para "age range" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThis mainly concerns women over 55 and men in the age range from 55 to 64.
Tämä koskee erityisesti yli 55-vuotiaita naisia ja 55-64-vuotiaita miehiä.
EnglishYoung people under the age of 25 continue to be the worst hit, with unemployment at 21.3% in this age range.
Alle 25-vuotiaita on edelleen eniten, ja tämän ikäryhmän työttömyysaste on 21,3 prosenttia.
EnglishAccording to the statistics, women aged between 59 and 60 make up only 25% of employees in this age range.
Tilastojen mukaan 59-60-vuotiaiden naisten osuus tämän ikäryhmän työntekijöistä on vain 25 prosenttia.
EnglishThe demographic trends are such that there are fewer people in the younger age range and more in the older age range and we must look at these changes.
Väestönkehityksen suuntaukset ovat sellaisia, että nuoreen ikäluokkaan kuuluu vähemmän ihmisiä ja vanhempaan ikäluokkaan enemmän ihmisiä, ja meidän täytyy tarkastella näitä muutoksia.
EnglishIn Great Britain, which has for the moment decided to protect its national heritage in the form of the pound sterling, only 14% of young people in the 18-24 age range wish to give up the pound.
Isossa-Britanniassa, jossa tällä hetkellä on päätetty suojella kansallista perintöä, joka on Englannin punta, 18-24-vuotiaista nuorista vain 14 prosenttia haluaa luopua punnasta.
EnglishIt has been shown that this programme is effective, with long-standing results across the age range 4-12 and these results stand up regardless of gender, school size and socioeconomic factors.
Tämä ohjelma on osoittautunut tehokkaaksi, ja sillä on saavutettu kestäviä tuloksia 4-12-vuotiaiden keskuudessa riippumatta sukupuolesta, koulujen koosta ja sosioekonomisista tekijöistä.

Aprenda outras palavras

English
  • age range

Mais no dicionário Português-Alemão.