Como se fala "age of consent" em finlandês

EN

"age of consent" em finlandês

EN age of consent
volume_up
{substantivo}

age of consent

Traduções parecidas para age of consent em Finlandês

age substantivo
to age verbo
of preposição
Finnish
consent substantivo
to consent verbo

Exemplos de uso para "age of consent" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe have no legal title to harmonise the issue of the age of consent to sexual relations.
Meillä ei ole laillista oikeutta yhdenmukaistaa seksuaalisuhteisiin suostumisen ikärajaa.
EnglishSecondly, I do not support the lowering of the age of consent below 18 years of age.
Toiseksi, en kannata homoseksuaalisuhteiden aloittamisen ikärajan alentamista alle 18 vuoteen.
EnglishSetting the age of consent is the responsibility of the Member States.
Sukupuolisuuteen liittyvistä ikärajoista päättäminen kuuluu jäsenvaltioiden toimivallan piiriin.
EnglishHowever, we do not support the call for harmonisation of the age of consent in the Member States.
Emme kuitenkaan kannata kehotusta, jonka mukaan jäsenvaltioiden sukupuolisuuteen liittyvät ikärajat olisi yhdenmukaistettava.
EnglishNow, children below the age of consent are a special case.
EnglishThe question of the age of consent is a national and not a European legal issue, and that is undisputed.
Vähimmäisikää koskeva kysymys on joka tapauksessa - kiistattomasti - ei Euroopan oikeuteen vaan kansalliseen oikeuteen kuuluva asia.
EnglishWhat I find serious is the fact that calls are being made to remove the regulations protecting young people from homosexual approaches and to lower the age of consent.
Vastustan kaikkea syrjintää, mutta minun on täysin mahdotonta hyväksyä sitä, mitä näihin vaatimuksiin sisältyy.
EnglishSo a child abuser can move quite easily between countries where the legislation provides for a lower age of consent.
Niinpä lasten hyväksikäyttäjät voivat liikkua varsin helposti sellaisissa maissa, joiden lainsäädännössä määrätään alhaisemmasta seksuaalisiin suhteisiin suostumisen ikärajasta.
EnglishThe age of consent varies between countries: 13 years in Spain and the Netherlands, 17 years in Northern Ireland and in the Republic of Ireland.
Seksuaalisiin suhteisiin suostumisen ikäraja vaihtelee maittain: ikäraja on Espanjassa ja Alankomaissa 13 vuotta, Pohjois-Irlannissa ja Irlannin tasavallassa 17 vuotta.
EnglishI have already indicated how very concerned we are too about protecting adolescents in the context of the discussion about setting the age of consent in Austria.
Sen, että kasvuikäisten suojelu on erityisen lähellä sydäntämme, olen tuonut esiin jo Itävallan alaikäisten suojelumääräystä koskevan keskustelun yhteydessä.
EnglishI was years before the rest of my party in pushing for full equality for gay people, including on the equalisation of the age of consent, and on civil partnerships.
Olin vuosia edellä muuta puoluettani vaatiessani homoseksuaalien tasa-arvoa, myös tasa-arvoa itsemääräämisoikeuden suojaikärajoissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa.