Como se fala "against which" em finlandês

EN

"against which" em finlandês

Veja exemplos com "against which" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para against which em Finlandês

against preposição
which pronome
Finnish
which
Finnish

Exemplos de uso para "against which" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIn any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
Äänestämme joka tapauksessa tämän määräyksen sisältävää päätöslauselmaa vastaan.
English(FR) We have voted against this report which, even amended, is unacceptable.
(FR) Äänestimme mietintöä vastaan, sillä emme voi hyväksyä sitä edes muutettuna.
EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Käsittelen nyt dopingin torjuntaa, joka on täysin ensisijainen asiakokonaisuus.
EnglishWe therefore voted by a majority against the final proposal, which was rejected.
Äänestimme tämän vuoksi enemmistöllä lopullista ehdotusta vastaan, ja se hylättiin.
EnglishThis would constitute a clear goal against which progress could be measured.
Tämä muodostaa selkeän tavoitteen, jota voimme käyttää edistyksen mittaamisessa.
EnglishThe draft report directs substantial criticism against Eurodac with which we agree.
Mietintöesitys kohdistaa Eurodaciin merkittävää arvostelua, johon voimme yhtyä.
EnglishThe ELDR Group will also vote against paragraph 22, which is quite simply incorrect.
ELDR-ryhmä äänestää myös 22 kohtaa vastaan, koska se on suorastaan virheellinen.
EnglishI therefore voted against the amendment which aimed to remove these conditions.
Siksi äänestin näiden ehtojen poistamiseen tarkoitettua tarkistusta vastaan.
EnglishHowever, we must also make it a benchmark against which we measure our partners.
Sitä on kuitenkin käytettävä kriteerinä myös arvioidessamme kumppaneitamme.
EnglishWe have therefore approved a text against which I fought as hard as I could.
Hyväksyimme siis sellaisen tekstin, jota vastaan olen taistellut kaikin voimin.
EnglishWe shall vote against any amendments which run counter to these considerations.
Aiomme äänestää kaikkia tarkistuksia vastaan, joissa mennään päinvastaiseen suuntaan.
EnglishThe USA was one of four countries which voted against the creation of the Council.
Yhdysvallat oli yksi neljästä neuvoston perustamista vastaan äänestäneestä valtiosta.
EnglishI voted for the resolution and against all the amendments which were tabled.
Äänestin päätöslauselman puolesta ja kaikkia esitettyjä tarkistuksia vastaan.
EnglishFortunately the matter went to a public inquiry which ruled against the application.
Onneksi asiasta tehtiin julkinen selvitys, jonka tulos oli anomusta vastaan.
EnglishThere is some unfinished business which speaks against granting a discharge.
On keskeneräisiä asioita, jotka puhuvat vastuuvapauden myöntämistä vastaan.
EnglishI voted against this report, to which I have always expressed my strong opposition.
Äänestin tätä mietintöä vastaan, ja olen aina ilmaissut vastustavani sitä voimakkaasti.
EnglishThey involve the fight against corruption which, in Slovakia, is still too widespread.
Yksi niistä on Slovakiassa yhä liian yleisen korruption vastainen taistelu.
EnglishThis is, however, no reason to vote against the report, which is itself uncontentious.
Tämä ei ole kuitenkaan syy olla puoltamatta mietintöä, johon ei ole vastaansanomista.
EnglishIn the committee I voted against those amendments which jeopardised the UK abatement.
Äänestin valiokunnassa niitä tarkistuksia vastaan, joilla vaarannettiin brittialennus.
EnglishThat will be one of the main criteria against which the year 2007 will be assessed.
Tämä on keskeisiä kriteerejä, joiden perusteella vuotta 2007 arvioidaan.

Aprenda outras palavras

English
  • against which

Ainda mais traduções no dicionário Português-Inglês bab.la.