Como se fala "against time" em finlandês

EN

"against time" em finlandês

EN against time
volume_up
{advérbio}

against time
This is a race against time and I want to see the following action points.
Kilpailemme aikaa vastaan, ja haluan ottaa tueksemme seuraavat toimintakohdat.
The reason for that is that a race against time has been built into the Protocol.
Sopimukseen sisältyy taistelu aikaa vastaan.
So we are engaged in a genuine race against time.
Olemme siis ryhtyneet todelliseen kilpajuoksuun aikaa vastaan.

Sinônimos (inglês) para "against time":

against time

Traduções parecidas para against time em Finlandês

against preposição
time substantivo
to time verbo

Exemplos de uso para "against time" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishEurope is involved in a race against time, and against all forms of pollution.
Euroopan unioni kilpailee aikaa ja kaikkia saastumisen muotoja vastaan.
EnglishWe also agree with his concerns: time is against the Constitutional Treaty.
Yhdymme samoin hänen huoliinsa: aika tekee perustuslaille vain hallaa.
EnglishAll that appears is: Mr Puerta of the GUE Group, voting against my group every time.
Liitteessä lukee vain: herra Puerta GUE-ryhmästä äänesti joka kerta ryhmänsä kannan vastaisesti.
EnglishFor a long time violence against women was looked on as something private.
Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pidettiin pitkään yksityisasiana.
EnglishSanctions have rightly been taken against Nigeria for some time.
Jo jonkin aikaa on Nigeriaa vastaan käytetty pakotteita, mikä on aivan oikeudenmukaista.
EnglishHere we have another European year, this time against extreme poverty.
Meillä on taas uusi eurooppalainen teemavuosi. Tällä kertaa se koskee äärimmäisen köyhyyden torjumista.
English- My dear sir, we are against monetary inflation and we are also against speaking time inflation.
- (DE) Arvoisa kollega, vastustamme valuutan inflaatiota ja vastustamme myös puheajan inflaatiota.
EnglishTime is running out; this is actually a race against time.
Aika on loppumassa, kyse on oikeastaan kilpajuoksusta.
EnglishSo we are very much against any general time limit.
Vastustamme yleistä määräaikaa siis erittäin voimakkaasti.
EnglishThat is why it has to be possible for offences against the working time directive to be prosecuted and to incur sanctions.
Siksi työaikadirektiivin rikkomisesta on voitava nostaa syytteitä ja määrätä rangaistuksia.
EnglishIt was a race against time getting here, but, anyway, thank you for allowing me to take part in the talks.
Kilpajuoksu tänne oli hyvin nopea. En ehtinyt paikalle ajoissa, mutta kiitän, että sain osallistua keskusteluun.
EnglishFor the first time, discrimination against women must be made to count as sufficient grounds for obtaining refugee status.
Naisten syrjintä on katsottava ensimmäistä kertaa riittäväksi perusteeksi pakolaisen aseman saamiselle.
EnglishNote must also be taken of how it discriminates against part-time workers, the majority of whom tend to be women.
Lisäksi on pantava merkille, että parlamentti syrjii osa-aikaisia työntekijöitä, joista suurin osa on yleensä naisia
EnglishIt is just one of those serious inter-related problems, or crises, Russia is struggling against at the same time.
Se on vain yksi niistä toisiinsa liittyvistä vakavista ongelmista, kriiseistä, joiden kanssa Venäjä samanaikaisesti kamppailee.
EnglishChina's leadership is in a race against time, according to the CPN report which also observes that this is creating a dilemma for the EU.
Kiinan johto juoksee kilpaa ajan kanssa, sanotaan CPN:n raportissa, jossa todetaan, että tämä on EU:lle ongelma.
EnglishWe are concerned about the reference to enhancing agricultural policy in paragraph 7 which is something we have been fighting against for a long time.
Olemme huolissamme 7 kohdassa mainitusta maatalouspolitiikan edistämisestä, jota olemme pitkään vastustaneet.
EnglishFor the first time, and against fierce and widespread opposition, we will have negotiations on some key environmental issues.
Ensimmäistä kertaa ja vastoin ankaran ja laajan opposition vaatimuksia aloitetaan neuvottelut eräistä tärkeimmistä ympäristökysymyksistä.
EnglishToday, the time has come to talk once again about the violation of religious rights in both of those countries, this time against Christians.
Nyt on jälleen aika keskustella uskonnollisten oikeuksien loukkauksista samalla alueella; tällä kertaa uhreina ovat kristityt.
EnglishPersonally I think that time works against us, that Europe has been waiting for years and that there is no point in it waiting any longer.
Itse olen sitä mieltä, että aika käy meitä vastaan, että Eurooppa on odottanut vuosia, eikä ole mitään järkeä odottaa enää enempää.
EnglishNow, this request will probably be repeated at the next Environment Council meeting, this time directed against France and Greece.
Nyt tämä pyyntö luultavasti toistetaan seuraavassa ympäristöneuvoston kokouksessa, ja tällä kertaa se suunnataan Ranskaa ja Kreikkaa vastaan.