Como se fala "against this background" em finlandês

EN

"against this background" em finlandês

Veja exemplos com "against this background" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para against this background em Finlandês

against preposição
this pronome
Finnish
this
background substantivo

Exemplos de uso para "against this background" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt is against this background that I invite you to look at the present proposal.
Pyydän teitä tarkastelemaan käsiteltävänä olevaa ehdotusta tätä taustaa vasten.
EnglishAgainst that background, it is, if anything, absurd to attend today' s debate.
Tätä taustaa vasten on lähes järjetöntä osallistua tämänpäiväiseen keskusteluun.
EnglishAgainst this background, this proposal for a directive is along the right lines.
Arvoisa puhemies, tämän perusteella direktiiviehdotuksessa mennään oikean suuntaan.
EnglishAgainst this background, let me address three wishes to the European Council.
Sallikaa minun esittää tätä taustaa vasten Eurooppa-neuvostolle kolme toivomusta.
EnglishAgainst this background, I am calling for higher safety standards on the railways.
Näillä perusteilla vaadin rautateille entistä korkeampia turvallisuusnormeja.
EnglishAgainst this background, I would like to thank everyone involved for their hard work.
Tämän perusteella haluan kiittää kaikkia asianosaisia heidän ahkerasta työstään.
EnglishThe basic aim of the Spanish initiative needs to be viewed against this background.
Espanjan aloitteen keskeistä tavoitetta on tarkasteltava tätä taustaa vasten.
EnglishAgainst this background, the reasons given by the King appear somewhat unconvincing.
Tätä taustaa vasten kuninkaan selitykset näyttävät jokseenkin epäuskottavilta.
EnglishAgainst the background of this enlargement process, I voted against this resolution.
Taustalla olevaa laajentumisprosessia ajatellen äänestin tätä päätöslauselmaa vastaan.
EnglishThere is no reason why, against this background, we should agree to grant discharge.
Sen vuoksi meillä ei ole minkäänlaista perustetta myöntää vastuuvapautta.
EnglishThe proposed text should be considered against the background of Council Regulation 259/93.
Ehdotettua tekstiä tulisi tarkastella neuvoston asetuksen 259/93 taustaa vasten.
EnglishIt is against this background, therefore, that we should consider the call for referendums.
Tätä taustaa vasten meidän olisikin harkittava kansanäänestysten edellyttämistä.
EnglishAgainst this background, the EU's policy on Sudan is focused as follows.
Nämä seikat huomioon ottaen EU:n Sudanin-politiikan painopistealueet ovat seuraavat.
EnglishWe have to be quite humble against that background and it is a challenge to live up to this.
Meidän on syytä olla nöyriä tätä taustaa vasten, ja on haaste täyttää odotukset.
EnglishBishop Gerardi's brutal murder took place against a background of continuing impunity.
Gerardin raaka murha tapahtui pitkään jatkuneiden laittomuuksien keskellä.
EnglishAgainst this background, we should now bring this never-ending story to a conclusion.
Näiden syiden vuoksi meidän pitäisi saada tämä loputon tarina päätökseen.
EnglishAgainst this background, we must welcome the proposal for a framework decision.
Tätä taustaa vasten meidän on syytä pitää ehdotusta puitepäätökseksi erittäin tervetulleena.
EnglishAgainst that background, Parliament too must become involved in steering things.
Tässä tilanteessa myös parlamentin on ryhdyttävä ohjaamaan asioita.
EnglishAgainst this background I hope Parliament will support the Commission's original proposal.
Tätä taustaa vasten toivon, että parlamentti tukee komission alkuperäistä ehdotusta.
EnglishThe special Luxembourg summit on employment questions takes place against this background.
Nämä ovat Luxemburgin työllisyyttä käsittelevän huippukokouksen lähtökohdat.

Aprenda outras palavras

English
  • against this background

Mais traduções no dicionário Português-Alemão.