Como se fala "against the spread" em finlandês

EN

"against the spread" em finlandês

Veja exemplos com "against the spread" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para against the spread em Finlandês

against preposição
the artigo
spread substantivo
to spread verbo

Exemplos de uso para "against the spread" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe aim is rather to take a strong line against the spread of alcohol consumption among the very young.
Tavoitteena on pikemminkin jyrkän linjan ottaminen alkoholinkäytön leviämiseen nuorimpien keskuuteen.
EnglishWe also back the implementation of an EU action plan against the spread of weapons of mass destruction.
Tuemme myös joukkotuhoaseiden leviämisen torjuntaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa.
EnglishUnder the EU pet passport system, this important bulwark against the spread of disease was summarily removed.
EU:n lemmikkipassijärjestelmässä tämä merkittävä turva tautien leviämistä vastaan poistettiin empimättä.
EnglishThe Non-Proliferation Treaty is our best weapon against the spread of nuclear weapons - a serious threat to world security.
Ydinsulkusopimus on parhain keinomme estää ydinaseiden leviäminen, joka on vakava uhka maailman turvallisuudelle.
EnglishIt seems that the distribution of condoms does not help against the spread of HIV/AIDS as much as faithfulness between partners.
Vaikuttaa siltä, että kondomien jakaminen ei tehoa hiv/aidsin leviämistä vastaan yhtä hyvin kuin puolisoiden välinen uskollisuus.
EnglishThe fight against organised crime, above all against the spread of drugs, will become more effective as the decisions are implemented.
Taistelu järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, ennen kaikkea huumeiden leviämistä vastaan, tehostuu päätösten toteutuessa.
EnglishShame on this Parliament for voting against increases in funds devoted to reproductive health, which is integral to the fight against the spread of HIV.
On häpeällistä, että tämä parlamentti äänestää lisääntymisterveyteen osoitettavien varojen korottamista vastaan, sillä se liittyy olennaisesti HIV:n leviämisen estämiseen.
EnglishInitiatives such as this, in which cooperation between States is increased in the common struggle against the spread of child pornography, is absolutely necessary.
Tällaiset aloitteet, joissa valtioiden välistä yhteistyötä lisätään, jotta voisimme yhdessä taistella lapsipornografian leviämistä vastaan, ovat aivan välttämättömiä.
EnglishThe best way to protect against the spread of dangerous diseases amongst animals is to ensure self-sufficiency in animal breeding within the European Union and to limit farm size.
Paras tapa suojautua vaarallisten tautien leviämiseltä eläinten parissa on taata Euroopan unionin karjankasvatuksen omavaraisuus ja rajata tilojen kokoa.
EnglishOn the other hand, however, we are fighting a different battle, even by criminal means, against the spread of those ideas, through action which leads to violence.
Toisaalta käymme toisenlaista taistelua jopa rikollisin keinoin edellä mainittujen aatteiden leviämisen torjumiseksi, mutta tämä tapahtuu toimin, jotka johtavat väkivaltaan.
EnglishWe must, however, make sure that the rules are designed in such a way as to provide adequate protection against the spread of rabies to, in the first place, areas that are free of the disease.
Meidän on kuitenkin huolehdittava siitä, että säännöt saavat sellaisen muodon, että ne estävät täysin raivotaudin leviämisen erityisesti niille alueille, joissa tautia ei esiinny.

Aprenda outras palavras

English
  • against the spread

Busque mais palavras no dicionário Português-Inglês.