Como se fala "against the law" em finlandês

EN

"against the law" em finlandês

Veja exemplos com "against the law" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para against the law em Finlandês

against preposição
the artigo
law substantivo

Exemplos de uso para "against the law" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishSomething which may be against the law in one Member State, is not in another.
Yhdessä jäsenvaltiossa rangaistava asia ei ole rangaistava toisessa jäsenvaltiossa.
EnglishAlso, he was kidnapped from an EU country, Italy, against international law.
Hänet myös kaapattiin EU-maasta, Italiasta, kansainvälisen lain vastaisesti.
EnglishThe massacre of civilians is always despicable and a heinous crime against international law.
Siviiliväestön murhaaminen on aina inhottava teko ja vastoin kansainvälistä oikeutta.
EnglishAnything that goes against EU law must be prohibited.
Kaikki Euroopan unionin lainsäädännön vastainen toiminta on kiellettävä.
EnglishIt is against the law, and we will therefore be taking you to the Court of Justice if necessary.
Kyse on laittomasta toiminnasta, ja sen vuoksi viemme asian tarvittaessa yhteisöjen tuomioistuimeen.
EnglishIt is against EU law for an EU country to have rules that deter you from moving around in the EU.
EU:n lainsäädäntö ei salli sitä, että jonkin EU-maan säännöksillä estetään muutto EU-maasta toiseen.
EnglishI am also worried that once again we may be coming up against the law of unintended consequences.
Olen myös huolissani siitä, että me jälleen kerran törmäämme tahattomia seurauksia koskevaan lainsäädäntöön.
EnglishSuch use is against the law in the UK.
Tällainen käyttötarkoitus on lainvastainen Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
EnglishOr do you want to give aid to Nagorno-Karabakh via the Latchin corridor, which would go against international law?
Vai haluatteko te ehkä loukata kansalaisoikeuksia tukemalla VuoristoKarabahia Latshin-käytävän kautta?
EnglishThe Italian parliament's supervisory committee on radio and television is not meeting, which is also against the law.
Italian parlamentin radion ja television valvontavaliokunta ei kokoonnu, mikä on myös vastoin lakia.
EnglishAung San Suu Kyi has spent thirteen years under arrest without being charged, which is against the law even in Burma.
Aung San Suu Kyi on viettänyt 13 vuotta vangittuna ilman oikeudenkäyntiä, mikä on jopa Burman lain vastaista.
EnglishThis may sound sensible on the surface, but it goes completely against trademark law as it stands.
Tämä saattaa kuulostaa järkevältä pinnallisesti, mutta tämä olisi täysin vastoin nykyistä tuotemerkeistä annettua lainsäädäntöä.
EnglishWhen abortion is not against the law, it should be safe and part of a comprehensive reproductive health service.
Silloin kun abortti ei ole laissa kielletty, sen pitäisi olla turvallinen osa kattavia lisääntymisterveyspalveluja.
EnglishThe Union’s firm line on this is that any action that goes against international law must be stopped.
Unionin vahva kanta on, että kaikista sellaisista toimista on luovuttava, jotka ovat ristiriidassa kansainvälisen lain kanssa.
EnglishRacism is a crime - a crime that is not pursued in the Union, an offence against a law that is not enforced in the Union.
Rasismi on rikos - rikos, jota unionissa ei selvitetä, lainvastainen teko, josta ei unionissa saa rangaistusta.
EnglishMadam President, can you imagine a woman not being able to work because it is against the law to earn a living?
Arvoisa rouva puhemies, voidaanko kuvitella, että nainen ei voi käydä työssä, koska itsensä elättäminen on lainvastaista?
EnglishIt also goes against international law.
Se on myös kansainvälisen oikeuden vastainen.
EnglishThe charges imposed for flights over its territory are clearly against international law and are not acceptable.
Maksut, joita se perii alueensa yli lentämisestä, ovat selvästi kansainvälisen lainsäädännön vastaisia, eikä niitä voida hyväksyä.
EnglishThere are also legal cases underway, in Denmark for example which concern precisely this point of the position of the Constitution against EEC law.
On meneillään keskeneräisiä oikeustapauksia, esim. Tanskassa, juuri tästä perustuslain suhteesta EY-oikeuteen.
EnglishNor do the decision-makers appreciate that they are offending against EU law’s principle of equality and the ban on discrimination.
Päättäjät eivät myöskään käsitä sitä, että he loukkaavat EU:n lainsäädännön tasa-arvoisuuden periaatetta ja rikkovat syrjintäkieltoa.

Aprenda outras palavras

English
  • against the law

Ainda mais traduções no dicionário Alemão-Português bab.la.