Como se fala "again soon" em finlandês

EN

"again soon" em finlandês

Veja exemplos com "again soon" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para again soon em Finlandês

again advérbio
soon advérbio

Exemplos de uso para "again soon" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWe assume – and I quote again – ‘that Guantánamo will soon be a thing of the past’.
Oletamme – siteeraan jälleen – että Guantánamo kuuluu pian menneisyyteen.
EnglishWe must discuss this matter again as soon as possible and then adopt a motion.
Tästä asiasta on keskusteltava uudestaan mahdollisimman nopeasti, minkä jälkeen se on hyväksyttävä.
EnglishWe must hope that it will be organised again as soon as possible.
On syytä toivoa, että se saataisiin järjestetyksi mahdollisimman pian.
EnglishWe simply need to return to the issue of the agenda again as soon as possible.
Olen yksinkertaisesti sitä mieltä, että tämä työjärjestysasia tulee ottaa erittäin pian uudestaan esille.
EnglishIt is an obvious way to organise it and we hope to see it up and running again soon.
Se on ilman muuta oikea tapa organisoida tällaista toimintaa, ja toivomme ohjelman käynnistyvän taas pian.
EnglishI hope that meeting can take place soon, again in the spirit of trying to keep the dialogue open.
Toivon, että tapaaminen järjestyy pikapuoliin, edelleen, jotta vuoropuhelu säilyisi avoimena.
EnglishIt was also promising that they decided to meet again soon.
Lupaavaa oli myös se, että he päättivät tavata uudelleen lähiaikoina.
EnglishTalks can therefore start again as soon as possible.
Näin ollen neuvottelut voidaan käynnistää uudelleen mahdollisimman pian.
EnglishI am sad to have to make that point again so soon.
Ikävää, että minun on taas näin pian huomautettava asiasta uudelleen.
EnglishBut this problem will crop up again as soon as Europol is given executive responsibility for good.
Se muodostuu kuitenkin ongelmaksi heti, kun Europolille myönnetään lopullisesti myös toimeenpanovaltuudet.
EnglishIt is an understatement to say that Europe was not prepared to endure such a tragedy again, so soon.
Asiaa ei pidä vähätellä sanomalla, ettei Eurooppa ollut valmistautunut kestämään uutta tragediaa näin pian.
EnglishThe Commission intends to take up this issue again soon.
Komissio aikoo käsitellä tätä aihetta pian uudelleen.
EnglishI therefore regret this and I do believe that these issues should be approached again as soon as possible.
Olen sen vuoksi pahoillani ja sitä mieltä, että näitä aiheita pitäisi käsitellä uudelleen mahdollisimman pian.
EnglishMinisters in the Council must also be brought to account, otherwise BSE will soon flourish again in another form!
Myös ministerit neuvostossa täytyy vaatia tilille, muuten BSE kukoistaa kohta uudestaan toisessa muodossa!
EnglishI am very happy with it and with the cooperation, and I hope that we will not have to amend it again too soon.
Olen erittäin tyytyväinen siihen ja yhteistyöhön. Toivon, että meidän ei tarvitse tarkistaa sitä uudestaan ihan lähiaikoina.
EnglishWe look forward to seeing her in Scotland again soon and to continuing our very fruitful cooperation on this policy.
Odotamme innokkaasti pikaista jälleennäkemistä Skotlannissa ja erittäin tuloksekkaan yhteistyömme jatkamista tällä politiikanalalla.
EnglishWe should hope that the political and economic reconstruction of Iraq can begin soon, again under international auspices.
Toivokaamme, että myös Irakin poliittinen ja taloudellinen jälleenrakentaminen kansainvälisten järjestöjen turvin voi alkaa pian.
EnglishI hope we will meet again soon.
EnglishWe hope that your visit to the European Parliament will be both enjoyable and fruitful and we look forward to seeing you again soon.
Toivomme, että vierailunne Euroopan parlamentissa on paitsi miellyttävä myös tuloksekas ja että tapaamme teidät pian uudelleen.
EnglishAnd I am very glad that Mrs Roth-Behrendt was able to accompany us through this difficult terrain and I hope she will be here again soon.
Olen hyvin iloinen, että jäsen Roth-Behrendt pystyi ohjaamaan meidät tämän vaikean maaston läpi, ja toivotan hänelle pikaista paranemista.

Aprenda outras palavras

English
  • again soon

Mais traduções no dicionário Espanhol-Espanhol bab.la.