Como se fala "aftermarket" em finlandês

EN

"aftermarket" em finlandês

Veja exemplos com "aftermarket" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "aftermarket" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe full liberalisation of the spare parts aftermarket promises net benefits in many respects.
Varaosien jälkimarkkinoiden täydellinen vapauttaminen lupaa nettohyötyä monessa suhteessa.
EnglishI believe that here there will be an after-market solution which will speed up the take-up of eCall.
Uskon, että tältä osin löydetään jälkiasennukseen liittyvä ratkaisu, joka nopeuttaa eCall-järjestelmän käyttöönottoa.
EnglishFirstly, it does not apply to bull bars in the aftermarket, that is to say those that are fitted subsequently to cars.
Ensinnäkin sitä ei sovelleta lisävarusteena myytäviin eli myöhemmin autoihin asennettaviin karjapuskureihin.
EnglishLiberalisation of the aftermarket will strengthen competition, will tend to exert downward pressure on prices and will widen consumer choice.
Jälkimarkkinoiden vapauttaminen lisää kilpailua, painaa hintoja alaspäin ja lisää kuluttajien valinnanvaraa.
EnglishThe proposed exclusion of design protection in the aftermarket for spare parts is the right and only effective way to achieve a single market in this area.
Ehdotettu mallien suojan kieltäminen varaosien jälkimarkkinoilla on oikea ja ainoa tehokas tapa toteuttaa yhtenäismarkkinat tällä alalla.
EnglishMy concern regarding the after-market is particularly related to those cases where consumers are unnecessarily tied to a specific operator for repairing their car.
Huoleni jälkimarkkinoista liittyy erityisesti niihin tapauksiin, joissa kuluttajat sidotaan tarpeettomasti tiettyyn toimijaan, joka korjaa heidän autonsa.
EnglishI welcome the fact that this work has eventually allowed the committee to pave the way for liberalising the spare parts aftermarket in the whole Community.
Suhtaudun myönteisesti siihen, että tämä työ on lopulta antanut valiokunnalle mahdollisuuden viitoittaa tietä varaosien jälkimarkkinoiden vapauttamiselle koko yhteisössä.
EnglishThere is currently no such stimulation, as much of the EU market is covered by monopolies and is therefore closed to non-original after-market spare parts.
Tällä hetkellä tällaisia kannustimia ei ole, koska monopolit hallitsevat suurta osaa EU:n markkinoista ja ne on siksi suljettu muilta kuin alkuperäisiltä jälkimarkkinoiden varaosilta.

Aprenda outras palavras

English
  • aftermarket

Mais traduções no dicionário Português-Alemão bab.la.