Como se fala "after which" em finlandês

EN

"after which" em finlandês

EN after which
volume_up
[exemplo]

after which
The EU threshold values are valid for two years at a time, after which they are reviewed.
EU-kynnysarvot ovat voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan, jonka jälkeen niitä tarkistetaan.
Then it is to stop for six months, after which it will be set up again.
Sitten on tarkoitus olla puolen vuoden tauko, jonka jälkeen se on tarkoitus koota uudelleen.
It was vital to establish a time limit after which this type of delegation would no longer be possible.
Oli tärkeää asettaa määräaika, jonka jälkeen tällainen tehtävien siirto ei olisi enää mahdollista.

Traduções parecidas para after which em Finlandês

after preposição
after conjunção
which pronome
Finnish
which
Finnish

Exemplos de uso para "after which" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishRegular updating is after all a method which helps to develop this field.
Säännöllinen ajantasaistaminen on menetelmä, joka auttaa kehittämään tätä alaa.
EnglishThis is unworthy of Europe, which is, after all, the continent of the Holocaust.
Se ei ole sopivaa Euroopassa, joka on kuitenkin juutalaisten joukkomurhan tapahtumapaikka!
EnglishAfter all, the Borinage which was most in need of support, is none the better for it.
Loppujen lopuksi Borinage, joka tarvitsi tukea eniten, ei hyötynyt siitä.
EnglishWe have spent many hours discussing this issue, which is, after all, a sensitive one.
Olemme käyneet tuntikausia keskusteluja tästä loppujen lopuksi hyvin hankalasta asiasta.
EnglishI hope that the Council will be up to the situation, which is, after all, an emergency.
Toivon, että neuvosto on tilanteen tasalla, sillä kyseessä on hätätilanne.
EnglishAfter the initial problems which emerged with funding, the situation is now clear.
Alkurahoituksessa ilmenneiden ongelmien jälkeen tilanne on nyt selvä.
EnglishSeveral arrests were made, after which there were no more incidents.
Useita ihmisiä pidätettiin, minkä jälkeen välikohtauksia ei enää ole sattunut.
EnglishThey formed a private company which looked after the fishing research aspects.
Kalatutkimusnäkökohdista huolehtimaan perustettiin yksityinen yhtiö.
EnglishThis is why I voted in favour of this report, which, after all, I helped to draft.
Tämän takia annoin äänestyksessä puoltavan ääneni mietinnölle, jota kuitenkin autoin laatimaan.
EnglishThis is part of the Kyoto Protocol, which, after all, almost all of us wish to ratify.
Tämä ajatus sisältyy Kioton pöytäkirjaan, jonka me lähes yksimielisesti haluamme ratifioida.
EnglishIt is wrong to set dates before and after which stem cells can be used.
On väärin asettaa päivämääriä, joita ennen ja joiden jälkeen kantasoluja voidaan käyttää.
Englishin annual stages until the end of 2007, after which monetary income will be
vuosi vuodelta vuoden 2007 loppuun asti, minkä jälkeen rahoitustulo
EnglishIt is appropriate to the current situation in Belarus, which is after all a European country.
Se sopii nykyiseen tilanteeseen Valko-Venäjällä, joka on kuitenkin eurooppalainen maa.
EnglishThe report which remained after all the voting, however, was completely different.
Äänestyksen jälkeen mietintö oli kuitenkin täysin erilainen.
EnglishThis is not a bad record after a century which began so badly.
Tämä ei ole mikään huono saavutus niin huonosti alkaneen vuosisadan jälkeen.
EnglishThe second difficulty, after environment, is agriculture, which is still a very sensitive subject.
Toinen vaikeus ympäristön ohella on maatalous, joka säilyy arkana aiheena.
EnglishAll sorts of rules were adopted in Berlin or after Berlin, which I am obliged to introduce.
Berliinin kokouksessa ja sen jälkeen hyväksyttiin useita sääntöjä, jotka minun on esiteltävä.
EnglishThis used to happen in Austria until 1848, after which the situation improved somewhat.
Näin tapahtui Itävallassakin vuoteen 1848 asti, minkä jälkeen tilanne on jonkin verran parantunut.
EnglishI am giving the floor to Mr Cohn-Bendit for the last speech, after which we shall finish.
(IT) Annan puheenvuoron Daniel Cohn-Benditille viimeistä puheenvuoro varten, ja sitten lopetamme.
EnglishIt is the Council which, time after time, has approved accounts which should not have been approved.
Neuvosto hyväksyi kerta toisensa jälkeen varainhoidon, jota ei olisi pitänyt hyväksyä.