Como se fala "after seeing" em finlandês

EN

"after seeing" em finlandês

Veja exemplos com "after seeing" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para after seeing em Finlandês

after preposição
after conjunção
seeing substantivo
Finnish
seeing adjetivo
Finnish
seeing conjunção
to see verbo
see substantivo

Exemplos de uso para "after seeing" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
He tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
EnglishI do repeat, however, that this is not a project where we will wait week after week without seeing results.
Toistan kuitenkin, ettei tämä ole sellainen hanke, jossa voidaan odotella viikkokausia ilman mitään tuloksia.
EnglishBut after seeing some stories in the news, she began to get a bit worried her service provider could be tracking her messages.
Kuultuaan uutisissa muutamista tapauksista hän huolestui siitä, seuraisiko palveluntarjoaja hänen viestejään.
EnglishThe devastation caused by the earthquake is hard to comprehend, even after seeing repeated pictures of the suffering on our media screens and newspapers.
Maanjäristyksen aiheuttamaa tuhoa on vaikea kuvitella, vaikka olemmekin nähneet toistuvat kuvat kärsimyksestä tiedotusvälineiden ruuduissa ja lehdissä.
EnglishMr President, just after seeing the Italian theatrical character, Pantalone, who advised me how to vote on the Santini report, I saw a Mafioso.
Arvoisa puhemies, heti sen jälkeen, kun olin nähnyt italialaisen teatterihahmon, Pantalonen, joka neuvoi minulle, miten äänestää Santinin mietinnöstä, näin mafioson.

Aprenda outras palavras

English
  • after seeing

No dicionário Português-Espanhol você encontrará mais traduções.