Como se fala "after school" em finlandês

EN

"after school" em finlandês

Veja exemplos com "after school" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para after school em Finlandês

after preposição
after conjunção
school substantivo
to school verbo
Finnish

Exemplos de uso para "after school" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAdditionally you can find information about developing your skills after leaving school.
Lisäksi löydät tietoa kykyjesi kehittämisestä koulun päättämisen jälkeen.
EnglishWe should promote feeding education both in primary school and after.
Ravintokasvatusta olisi edistettävä sekä ala-asteella että myöhemmissä koulutusasteissa.
EnglishIn many Member States schools organise important voluntary activities after the official school day has ended.
Monissa jäsenvaltioissa kouluissa järjestetään merkittävää vapaaehtoista toimintaa varsinaisen opetuksen jälkeen.
EnglishSchools in many Member States organise important optional activities after the school day has officially finished.
Monissa jäsenvaltioissa kouluilla järjestetään merkittävää vapaaehtoista toimintaa varsinaisen opetuksen jälkeen.
EnglishA curfew sets hours when any PC use is prohibited (like after bedtime, or during school hours).
Käyttökieltoaika-kohtaan voit puolestaan määrittää tunnit, joiden aikana PC:n käyttö ei ole sallittua (esimerkiksi nukkumaanmenoajan jälkeen tai koulupäivän aikana).
EnglishThat meant he had an unplanned gap year, instead of going straight to university after finishing school.
Koulun jälkeen Battista ei siis päässytkään suoraan yliopistoon, vaan hänen oli odotettava seuraavaan lukuvuoteen, ja seurauksena oli suunnittelematon välivuosi opinnoissa.
EnglishMore and more, large numbers of teenage boys all over Europe leave school straight after finishing secondary education, and this leads to unemployment.
Ympäri Eurooppaa yhä useampi ja suuri osa teini-ikäisistä pojista lopettaa koulun jo peruskouluvaiheessa, ja tämä johtaa työttömyyteen.
EnglishSo I do not have any information that pupils with a European School education have any specific difficulties in getting to university after school if they so wish.
Minulla ei ole tietoa siitä, että Eurooppa-koulun käyneillä olisi ollut erityisiä vaikeuksia päästä halutessaan yliopistoon.
EnglishIn fact, the after school method should be expanded and should become a project useful to the family, the community, the country and to Europe.
Itse asiassa koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa olisi laajennettava ja siitä olisi tehtävä hanke, joka hyödyttää perhettä, yhteisöä, kyseistä valtiota ja Eurooppaa.
EnglishIn this last regard, I believe that European schools should be taken as the model for a world school, where an 'after-school learning' component should come into play.
Tämän viimeisimmän osalta katson, että Eurooppa-koulujen tulisi olla mallina World School -kouluille, joihin tulisi kuulua myös iltapäivätoimintaa.
EnglishAn illustrious career as a barrister, journalist and then a politician in Portugal followed after he finished law school at university in his home town of Coimbra.
Fausto Correia opiskeli oikeustieteitä kotikaupunkinsa Coimbran yliopistossa ja loi loistavan uran asianajajana, toimittajana ja sittemmin poliitikkona Portugalissa.
EnglishWhen 13-year-old school children play on the computer after school at restructuring their parents' share portfolios, then this has more to do with toy casinos than with responsibility.
Kun 13-vuotiaat koululaiset siirtelevät koulun jälkeen tietokoneen ääressä leikillään vanhempiensa osakkeita, kyse on pikemmin pelikasinotoiminnasta kuin vastuullisuudesta.

Aprenda outras palavras

English
  • after school

No dicionário Português-Espanhol você encontrará mais traduções.