Como se fala "after five years" em finlandês

EN

"after five years" em finlandês

Veja exemplos com "after five years" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para after five years em Finlandês

after preposição
after conjunção
five substantivo
five número
Finnish
years substantivo
Finnish
year substantivo

Exemplos de uso para "after five years" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishIt will nevertheless be necessary to evaluate the proposed system after five years.
On kuitenkin tarpeen arvioida ehdotettua järjestelmää viiden vuoden kuluttua.
EnglishThey will now, after five years, be forced to withdraw their sensible requirements.
Niiden on viiden vuoden kuluttua pakko luopua järkevistä vaatimuksistaan.
EnglishNow, what we are calling for, after five years, is a clear picture at least of what is going on.
Vaadimme nyt viiden vuoden jälkeen selvitystä ainakin siitä, mistä nyt on kysymys.
EnglishOnce the project comes to an end after five years, the policy of free gifts also ends.
Kun hanke päättyy viiden vuoden kuluttua, silloin päättyy myös ilmaiseksi antamisen politiikka.
EnglishIt is good that there has been an evaluation after five years.
On hyvä, että arviointi on suoritettu, kun edellisestä arvioinnista on kulunut viisi vuotta.
EnglishFinally, my report states that the Commission should prepare an evaluation report after five years.
Lopuksi mietinnössäni vaaditaan komissiota laatimaan arviointikertomus viiden vuoden kuluttua.
EnglishAlso, after five years, the Commission's proposal needs to be adapted to legislative developments.
Komission ehdotus on myös mukautettava viiden vuoden kuluessa tapahtuneeseen lainsäädännön kehitykseen.
EnglishMr President, after five years in this House, there is little in reports that can surprise one.
(EN) Arvoisa puhemies, viiden parlamentissa kuluneen vuoden jälkeen harvat mietinnöt onnistuvat yllättämään.
EnglishAfter five years only four have done so.
Toistaiseksi sen on tehnyt viiden vuoden aikana vain neljä jäsenvaltiota.
EnglishThirdly, the possibility has been created to ban subsequent phases of aircraft after five years.
Kolmanneksi on luotu mahdollisuus kieltäytyä viiden vuoden kuluttua antamasta laskeutumislupaa seuraavan vaiheen lentokoneille.
EnglishThis will now be reviewed after five years.
Tätä käytäntöä tarkistetaan viiden vuoden kuluttua.
EnglishReviews of approved new medicines should not take place after five years, but must be carried out on an ongoing basis.
Hyväksyttyjä uusia lääkkeitä ei pidä arvioida uudelleen viiden vuoden välein vaan niitä on arvioitava jatkuvasti.
EnglishThe agreement stipulates that they will dismantle the tariffs for vehicles which weigh more than five tonnes after five years.
Sopimukseen sisältyy, että yli viisi tonnia painavien ajoneuvojen tullit poistuvat viiden vuoden kuluttua.
EnglishThe second is the European Commission's monopoly over the right of initiative, which would also become automatic after five years.
Toiseksi: Euroopan komission aloiteyksinoikeus, josta myös tulisi automaattinen viiden vuoden kuluttua.
EnglishAfter five years, we can now say that this strategy has been successful, even if there is still much to be improved.
Kun viisi vuotta on kulunut, voimme nyt todeta, että strategiassa on onnistuttu, vaikka paljon parantamisen varaa on edelleen.
EnglishThe problem is that after five years, half these breast prostheses start to leak and after 20 years, it is over 95%.
Ongelmana on, että viiden vuoden kuluttua puolet ja 20 vuoden kuluttua jopa 95 prosenttia näistä rintaproteeseista alkaa vuotaa.
EnglishAfter five years of preparations, the directive will apply to all unsecured loans between EUR 200 and EUR 75 000.
Viiden vuoden valmistelujen jälkeen direktiivi koskee kaikkia arvoltaan 200 ja 75 000 euron välille sijoittuvia vakuudettomia lainoja.
EnglishAfter five years of debating and visiting asylum centres, it is high time that we came up with concrete measures.
Viisi vuotta kestäneen keskustelun ja turvapaikkakeskuksiin tehtyjen vierailujen jälkeen on korkea aika ryhtyä konkreettisiin toimiin.
EnglishAfter five years, he can then leave his place of residence and move to any other Member State of the European Union of his choosing.
Viiden vuoden kuluttua hän voi lähteä oleskelumaastaan ja siirtyä vapaasti valitsemaansa Euroopan unionin jäsenvaltioon.
EnglishAfter five years, two Member States have still not signed the Convention for the Protection of National Minorities.
Kaksi jäsenvaltiota ei ole vielä viiden vuoden jälkeenkään allekirjoittanut kansallisten vähemmistöjen suojelua koskevia yleissopimuksia.

Aprenda outras palavras

English
  • after five years

Mais no dicionário Espanhol-Português.