Como se fala "after considering" em finlandês

EN

"after considering" em finlandês

Veja exemplos com "after considering" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para after considering em Finlandês

after preposição
after conjunção
considering advérbio
to consider verbo

Exemplos de uso para "after considering" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishParliament is, after all, considering a number of other measures in addition to the eCall scheme.
Parlamentti kuitenkin harkitsee useita muitakin toimenpiteitä eCall-järjestelmän lisäksi.
EnglishObjective, precise evaluation criteria can only be established after considering the definition of the actual concept.
Puolueeton tarkka arviointiperuste voidaan luoda vain sen jälkeen, kun on kehitetty määritelmä itse käsitteelle.
EnglishI am therefore recommending two amendments to the Parliament after considering the Audit Report and that of the Wise People.
Suosittelen siksi parlamentille kahta tarkistusta otettuani huomioon tilintarkastuskertomuksen ja asiantuntijoiden kertomuksen.
EnglishI am therefore delighted that after considering the Commission’s proposal, the House has tabled it without any additional comments.
Siksi olen tyytyväinen, että tarkasteltuaan komission ehdotuksia parlamentti on jättänyt sen käsiteltäväksi ilman ainoatakaan lisähuomautusta.
EnglishThe Commission, in this case, can only apply regulations that have been adopted by the Council, often after considering Parliament's opinion.
Tässä tapauksessa komissio voi vain soveltaa asetuksia, jotka neuvosto on antanut, useassa tapauksessa parlamentin lausunnon perusteella.

Aprenda outras palavras

English
  • after considering

Dê uma olhada no dicionário Português-Alemão bab.la.