Como se fala "administrative council" em finlandês

EN

"administrative council" em finlandês

EN

administrative council {substantivo}

volume_up
administrative council
The CPVO is supervised by an administrative council comprising one representative of each Member State and of the European Commission and their alternates.
Kasvilajikevirastoa valvoo hallintoneuvosto, johon kuuluu yksi edustaja kustakin jäsenvaltiosta ja Euroopan komissiosta sekä heidän varajäsenensä.

Traduções parecidas para administrative council em Finlandês

administrative substantivo
Finnish
administrative adjetivo
council substantivo

Exemplos de uso para "administrative council" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWith regard to heading 5, administrative expenditure, the Council adopted an overall view.
Hallintomenoja koskevassa otsakkeessa 5 neuvosto sovelsi kokonaisvaltaista näkemystä.
EnglishThis agreement is about both Parliament’s and the Council’s administrative expenses.
Tämä sopimus koskee sekä parlamentin että neuvoston hallintomenoja.
EnglishThe increase in the Council’s administrative expenditure was limited to 0.3%, which is worthy of note.
Neuvoston hallintomenojen kasvu rajoittui 0,3 prosenttiin, mikä onkin huomionarvoista.
EnglishJust look at the Council's administrative budget for next year.
Tarkastelkaapa neuvoston ensi vuoden hallintomäärärahoja.
EnglishThe Administrative Council should no longer have an advisory role in deciding on individual reconstruction projects.
Johtokunnan neuvoa antavaa roolia jälleenrakennuksen yksittäisiä hankkeita koskevissa päätöksissä pitäisi korostaa.
EnglishAnd if you add in all the Council's administrative expenditure, the Council has awarded itself an 11% increase.
Kun siihen lisätään vielä neuvoston kaikki hallinnolliset kulut, neuvosto on myöntänyt itselleen 11 prosentin korotuksen.
EnglishIt is not the administrative secretariat of a Council, easily dominated by the large Member States.
Komissio ei siis voi olla neuvoston poliittinen sihteeristö, koska silloin suurten jäsenvaltioiden olisi helpompaa saada siinä määräysvalta.
EnglishThe committee opposes the inclusion, on the agency’s Administrative Board, of Council representatives drawn from the whole range of the Member States.
Valiokunta vastustaa kaikkia jäsenvaltioita edustavien neuvoston edustajien ottamista mukaan viraston hallintoneuvostoon.
EnglishWithin category 5, administrative expenditure, the Council is the fastest growing institution, and that creates added tension within this category.
Luokassa 5, hallintomenoissa, juuri neuvosto kasvaa toimielimistä nopeimmin, ja se aiheuttaa lisää jännitettä tässä luokassa.
EnglishLastly, on this matter, I regret the highly administrative approach that the Council is maintaining even though we are talking here about measures relating to individual rights.
Lopuksi pahoittelen sitä, että neuvoston lähestymistapa on hyvin hallintopainotteinen, vaikka tässä on kyse yksilön oikeuksia koskevista toimenpiteistä.
EnglishSince the bill has not yet come into force, the Hungarian Financial Supervisory Authority is still operating under the existing regulations and the same administrative council.
Koska lakiesitys ei ole vielä tullut voimaan, Unkarin rahoitustarkastusviranomainen toimii edelleen voimassa olevien säännösten mukaisesti ja saman hallintoneuvoston alaisuudessa.