Como se fala "adjustment" em finlandês

EN

"adjustment" em finlandês

EN adjustment
volume_up
{substantivo}

adjustment (também: tune)
volume_up
säätö {subst.}
Make quick adjustments with the inline controls.
Sisäinen säätö on nopea käyttää.
adjustment (também: tuning, fine tune)

Sinônimos (inglês) para "adjustment":

adjustment

Exemplos de uso para "adjustment" em finlandês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThat is why the Commission has proposed a European globalisation adjustment fund.
Tämän vuoksi komissio on ehdottanut Euroopan globalisaatiorahaston perustamista.
EnglishIn many ways, Ireland is ahead of many other countries in its fiscal adjustment.
Irlanti on monin tavoin edellä monia muita valtioita talouden sopeuttamisessa.
Englishunanimously on an adjustment of the voting modalities in the Governing Council,
suosituksen perusteella sekä otettuaan huomioon Euroopan komission ja Euroopan
EnglishThat is the only adjustment we need to make to the Stability and Growth Pact.
Tämä on ainoa mukautustoimi, joka meidän on tehtävä vakaus- ja kasvusopimukseen.
EnglishMobilisation of European Globalisation Adjustment Fund: Ireland/Waterford Crystal (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Ireland/Waterford Crystal (
EnglishThe European Globalisation Adjustment Fund exists to help in such situations.
Euroopan globalisaatiorahaston tarkoituksena on auttaa tällaisissa tilanteissa.
EnglishOnce again I would say to the Commission that what we have here is an adjustment.
Haluaisin sanoa komissiolle jälleen kerran, että tämä tässä on mukauttamista.
EnglishThe compulsory adjustment proposed in the reform does not constitute true adjustment.
Uudistuksessa ehdotetut pakolliset mukautukset eivät ole todellisia mukautuksia.
EnglishThat would at least be a step towards an adjustment in the other direction.
Samalla yhdenmukaistettaisiin kerrankin jokin asia vähemmistön tason mukaisesti.
EnglishMobilisation of European Globalisation Adjustment Fund: ES/Castilla - La Mancha (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: ES/Castilla-La Mancha (
EnglishThe adjustment is made on the basis of data provided by the European Commission.
Osuudet tarkistetaan Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Spain/Galicia Textiles (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Espanja/Galician tekstiilit (
EnglishI welcome the proposal to set up a European Globalisation Adjustment Fund.
Suhtaudun myönteisesti ehdotukseen Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta.
EnglishThis proposal for a legal basis should therefore be considered a technical adjustment.
Tätä ehdotusta oikeusperustaksi tulisi näin ollen pitää teknisenä mukautuksena.
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: Ireland - SR Technics (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Irlanti - SR Technics (
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund: General Motors Belgium (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: General Motors Belgium (
EnglishMobilisation of Globalisation Adjustment Fund: Odense Steel Shipyard/Denmark (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Odense Steel Shipyard / Tanska (
EnglishMobilisation of Globalisation Adjustment Fund: LM Glasfiber company/Denmark (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: LM Glasfiber / Tanska (
EnglishMobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (Lithuania and Spain) (
Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (Liettua ja Espanja) (
EnglishScreening is not the same as negotiation, screening is merely an adjustment process.
Screening ei tarkoita neuvottelua, screening tarkoittaa puhtaasti seulontaa.