Como se fala "this" em dinamarquês

EN

"this" em dinamarquês

volume_up
this {pron.}

EN this
volume_up
{pronome}

this
volume_up
denne {pron.}
We are sending an election observation mission, but we are sending this mission as well.
Vi sender en valgobservatørmission, men vi sender også denne mission.
And, behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
Og se nogle af de skriftkloge sagde ved sig selv: "Denne taler bespotteligt.
Unfortunately, I fear that in my country, our leaders do not see it this way.
Jeg frygter desværre, at beslutningstagerne i mit land ikke deler denne opfattelse.
this
volume_up
dette {pron.}
There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.
Der er ingen hindring i det mindste fra ECB ' s side for at udføre dette arbejde.
That is something we want to prevent, and that is why we are having this debate today.
Det vil vi godt forhindre, og derfor forhandler vi om dette spørgsmål i dag.
Thank you very much indeed and I regret very much that I am leaving this great Parliament.
Mange tak, og jeg beklager dybt, at jeg skal forlade dette fantastiske Parlament.

Exemplos de uso para "this" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnd he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
EnglishAnd his father Zacharias was filled with the Holy Ghost, and prophesied, saying,
Og Sakarias hans Fader blev fyldt med den Helligånd og han profeterede og sagde:
EnglishMy confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,
du gør os til Mundheld blandt Folkene lader Folkeslagene ryste på Hovedet ad os.
EnglishIt is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
Det er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.
EnglishMinorities and majorities need to be given room for human and cultural exchange.
Mindretal og flertal skal have muligheder for udveksling af mennesker og kultur.
EnglishMr Rocard is a former very well-known French minister and indeed Prime Minister.
Hr. Rocard er en tidligere meget kendt fransk minister og sågar premierminister.
EnglishGauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
Der afprøves i øjeblikket sporbreddeskiftere for at lette passagen over grænsen.
EnglishThey will come to their own conclusions about how they will change their system.
De vil nå frem til deres egne konklusioner om, hvordan deres system skal ændres.
EnglishFirstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
For det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
EnglishThe buying market, the selling market, the national market, the regional market?
Indkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
EnglishI should like to outline the main considerations that led us to this conclusion.
Jeg vil kort nævne de vigtigste overvejelser, der har ført til vores standpunkt.
EnglishWhat is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
Hvilken ramme er bedst egnet til at tage sig af ældre mennesker og handicappede?
EnglishThis is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
Det er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
EnglishSince then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
Siden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
EnglishI should like to welcome Sir Leon and ask him to reply to Mrs Ferrer's question.
Hr. Brittan, jeg byder Dem velkommen og beder Dem besvare fru Ferrers spørgsmål.
EnglishThe precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
Forsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
EnglishThe Council is also in agreement, Mr President, as established at the trialogue.
Hr. formand, jeg er ligeledes indforstået, som det blev aftalt på trepartsmødet.
EnglishNATO's bombardments, however, have merely worsened and aggravated the situation.
NATO ' s bombninger har imidlertid blot forværret og vanskeliggjort situationen.
EnglishThe main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
Det område, hvor der er mest brug for at sætte ind, er de private husholdninger.
EnglishHowever, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
Men det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.