Como se fala "thirty" em dinamarquês

EN

"thirty" em dinamarquês

DA

EN thirty
volume_up
{número}

thirty
volume_up
tredive {núm.}
He was more honourable than the thirty, but he attained not to the first three.
iblandt de tredive var han højt æret men de tre nåede han ikke.
I would point out to my fellow-Members that the Commission's proposal was thirty seconds.
Jeg gør forsamlingen opmærksom på, at Kommissionens forslag var tredive sekunder.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
Men der var en Mand som havde været syg i otte og tredive År.

Sinônimos (inglês) para "thirty":

thirty
English

Exemplos de uso para "thirty" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBut in thirty years ' time the decision taken here today will still be remembered.
Men om 30 år vil man stadigvæk huske den beslutning, der blev truffet her i dag.
EnglishI cannot go into all thirty points of the motion for a resolution here and now.
Det er ikke muligt her at gå i detaljer med alle 30 punkter i beslutningsforslaget.
EnglishThirty years of unsuccessful change must not lead us to act irresponsibly.
30 års forfejlet omstrukturering bør ikke forlede os til at handle uansvarligt.
EnglishFinally, non-tested animals aged above thirty months may no longer enter the food chain.
Endelig kan ikke-testede dyr på over 30 måneder ikke længere indgå i fødekæden.
EnglishIt is the thirty-eighth time we have tabled it, so I hope that it will also be the last.
Det er 38. gang, vi fremsætter det, så jeg håber, at det også bliver sidste gang.
EnglishMrs Breyer, one minute thirty seconds is one minute thirty seconds and not two minutes.
Fru kollega, et minut og 30 sekunder er et minut og 30 sekunder og ikke to minutter.
EnglishIt is estimated that by 2010 there will be thirty million people in the EU with diabetes.
Det anslås, at 30 millioner mennesker i EU vil være ramt af sukkersyge i 2010.
EnglishLegislation on sexual equality in the workplace goes back thirty years.
Lovgivningen om kønnenes ligestilling på arbejdspladsen har en 30 år lang historie.
EnglishThirty years ago, it provided 7 % of international aid; today the figure is 17 %.
EU ' s andel i hjælpen på verdensplan var for 30 år siden på 7 %, mens den i dag er på 17 %.
EnglishHowever, we presented thirty amendments, which we believed improved the proposal.
Men vi stillede alligevel 30 ændringsforslag, som efter vores mening kunne forbedre forslaget.
EnglishThe current annual allocation is approximately EUR thirty billion.
Det, der på nuværende tidspunkt satses, er i omegnen af 30 milliarder om året.
EnglishAnd Eber lived after he begat Peleg four hundred and thirty years, and begat sons and daughters.
og efter at Eber havde avlet Peleg levede han 430 År og avlede Sønner og Døtre.
EnglishBut what would we do if we knew in December that Christmas was in thirty years ' time.
Men hvorledes ville det være, hvis vi i december fik at vide, at det først er jul om 30 år?
EnglishI denounced the dictatorial power of President Eyadema who has been in power for thirty years.
Jeg fordømte det diktatur, som præsident Eyadema indførte for mere end 30 år siden.
EnglishAs if those principles were applied in every one of the thirty-nine member states!
Som om disse principper fandt anvendelse i alle 39 medlemsstater!
EnglishWith twenty-seven or thirty Member States, you cannot continue to work with the unanimity rule.
Med 27 eller 30 medlemsstater kan man ikke fortsat arbejde med enstemmighedsreglen.
EnglishThirty years of dictatorship and Kabila's military takeover have not been enough.
30 års Mobutu-diktatur og militær sejr til Kabila var ikke nok.
EnglishOn the first thirty pages, I was not able to find a single site for the European Union.
På de første 30 sider kunne jeg ikke finde et eneste websted for EU.
EnglishThe Industry Committee adopted a number of proposals by thirty-nine votes to three.
Industriudvalget vedtog en række forslag med 39 stemmer mod tre.
EnglishThirty countries are involved, from Finland to the Mediterranean.
30 lande er tilknyttet operationen, der spænder fra Finland til Middelhavet.