Como se fala "thinking" em dinamarquês

EN

"thinking" em dinamarquês

EN thinking
volume_up
{substantivo}

thinking
This thinking requires a change in the Financial Regulation.
Denne tænkning kræver en ændring i finansforordningen.
We really do not have much joined-up thinking on that subject.
Vi har virkelig ikke meget sammenhængende tænkning på dette område.
We need to be guided by innovative thinking in this area.
Her er der brug for innovativ tænkning.

Sinônimos (inglês) para "thinking":

thinking

Exemplos de uso para "thinking" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI am thinking of the coordination of social security for third country nationals.
Jeg tænker her på samordning af den sociale sikring for tredjelandsstatsborgere.
EnglishIn these circumstances, preparing for Congo's reconstruction is wishful thinking.
At forberede genopbygningen af Congo er ønsketænkning under disse omstændigheder.
EnglishI warn against the temptation of thinking that no progress is being made at all.
Jeg advarer mod fristelsen til at tro, at der slet ikke sker nogen fremskridt.
EnglishI am not thinking so much of you, but of other interventions we have heard today.
Jeg tænker ikke så meget på Dem, men på de andre indlæg, vi har lyttet til i dag.
EnglishThe new Commission must be genuinely new in terms of people, thinking and action.
Den nye Kommission bør virkelig være ny i form af personer, tænkemåde og handling.
EnglishI am thinking of the composition and criteria for allocating funding, for example.
Jeg tænker her f.eks. på sammensætningen og på kriterier for at tilkende penge.
EnglishI am thinking in particular of all small enterprises and traditional businesses.
Jeg tænker især på alle de små virksomheder og de traditionelle virksomheder.
EnglishThe PPE-DE group, on behalf of which I speak, shares Mrs Gillig's basic thinking.
Jeg taler på vegne af PPE-DE-Gruppen, og vi er enige i fru Gilligs grundholdninger.
EnglishThat is precisely the type of thinking which the European Union refuses to adopt.
Det er den type overvejelser, som Den Europæiske Union nægter sig selv at foretage.
EnglishI am thinking, for example, of pharmaceutical products and spare parts for cars.
Jeg tænker i denne forbindelse især på lægemidler og reservedele til biler.
EnglishSimilarly, we must extend our thinking on the guidelines for the enlargement.
Desuden skal vi fremskynde overvejelserne omkring retningslinjerne for udvidelsen.
EnglishIt recognizes the need for some new thinking to encourage the innovation processes.
Den erkender behovet for nytænkning, hvis vi skal fremme innovationsprocessen.
EnglishI am thinking of the Fifth Action Programme and the amendment of the 1976 Directive.
Jeg tænker på det femte handlingsprogram og på revisionen af direktivet fra 1976.
EnglishIn this respect, there is also a need for serious thinking about the STOA.
I den forbindelse er det også nødvendigt at gøre sig overvejelser angående STOA.
EnglishI am not only thinking of Kosovo, which has been so important to us as an eye-opener.
Jeg tænker i den forbindelse ikke kun på Kosovo, som fik os til at åbne øjnene.
EnglishUnfortunately, the European delegation subscribes to the liberal way of thinking.
Desværre er den europæiske delegation i Seattle helt på linje med den liberale logik.
EnglishI am thinking of the Balkans and of how specific crises have been managed.
Jeg tænker på Balkan og på situationer, hvor der har været tale om krisestyring.
EnglishIf they are not observed, many points of the strategy will be just wishful thinking.
Hvis det ikke lykkes, vil mange af punkterne i strategien blot være fromme ønsker.
EnglishThe additive I am thinking of in this regard is ethylhydroxyethylcellulose.
Det tilsætningsstof, jeg tænker på i denne sag, er ethylhydroxyethylcellulose.
EnglishWhat is not spelled out is nonetheless what a lot of people are obviously thinking.
Det, som ikke klart bliver udtrykt, er dog noget, som mange åbenbart tænker.