Como se fala "thief" em dinamarquês

EN

"thief" em dinamarquês

volume_up
thief {subst.}

EN thief
volume_up
{substantivo}

thief (também: cutpurse)
volume_up
tyv {en}
To put it bluntly, this is a typical case of setting a thief to catch a thief.
Det er rent ud sagt et typisk tilfælde, hvor en gammel tyv bruges som politibetjent.
When a thief is arrested, all his details are made public immediately.
Når en tyv bliver arresteret, bliver alle oplysninger om vedkommende offentliggjort øjeblikkeligt.
That thief was Italian: an Italian policeman should have been chasing him.
Det var en italiensk tyv, og derfor var det en italiensk politibetjent, der skulle løbe efter ham.
thief (também: pickpocket)
volume_up
tyveknægt {en} [pejor.]
Jeg er ikke blevet opdraget til tyveknægt.
I have no way of punishing anyone who calls me a thief and hides behind his Parliamentary immunity.
Jeg har ikke redskaber til at straffe den, der under dække af sin parlamentariske immunitet kujonagtigt kalder mig tyveknægt.

Sinônimos (inglês) para "thief":

thief
English

Exemplos de uso para "thief" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishMen do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
Ringeagter man ikke Tyven når han stjæler fot at stille sin Sult?
EnglishThey were driven forth from among men, (they cried after them as after a thief;)
Fra Samfundet drives de bort som ad Tyve råbes der efter dem.
EnglishThe murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief.
Før det lysner står Morderen op han myrder arm og fattig; om Natten sniger Tyven sig om;
EnglishWhoso is partner with a thief hateth his own soul: he heareth cursing, and bewrayeth it not.
Hæleren hader sit Liv han hører Forbandelsen men melder intet.
EnglishAnd Jesus answered and said unto them, Are ye come out, as against a thief, with swords and with staves to take me?
Og Jesus svarede og sagde til dem: "I ere gåede ud som imod en Røver med Sværd og med Knipler for at fange mig.
EnglishIf someone stole my wallet, I would go straight to the police, I would not sit down and negotiate with the thief.
Hvis der er nogen, der hugger min tegnebog, går jeg til politiet, og jeg sætter mig ikke og forhandler med tyven.
EnglishIn no way have I tried to call Mr Galeote a thief.
Jeg har på ingen måde forsøgt at kalde hr.
EnglishBut ye, brethren, are not in darkness, that that day should overtake you as a thief!
EnglishThey shall run to and fro in the city; they shall run upon the wall, they shall climb up upon the houses; they shall enter in at the windows like a thief.
stormer Mulen i Løb; i Husene trænger de ind gennem Vinduer kommer de som Tyve.
EnglishIn that same hour said Jesus to the multitudes, Are ye come out as against a thief with swords and staves for to take me?
I den samme Time sagde Jesus til Skarerne: "I ere gåede ud ligesom imod en Røver med Sværd og Knipler for at fange mig.
EnglishThe thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.
Tyven kommer ikke uden for at stjæle og slagte og ødelægge; jeg er kommen for at de skulle have Liv og have Overflod.
EnglishMr President, I am pleased that the thief from the security service has been identified, which I hope will mean that our offices are safe again.
Hr. formand, det glæder mig, at sikkerhedstjenesten har fundet frem til tyven, og at vores kontorer forhåbentlig igen er sikre!
EnglishIf the thief be not found, then the master of the house shall be brought unto the judges, to see whether he have put his hand unto his neighbour's goods.
men hvis Tyven ikke findes skal Husets Ejer træde frem for Gud og sværge på at han ikke har forgrebet sig på den andens Gods.
EnglishBut know this, that if the goodman of the house had known in what watch the thief would come, he would have watched, and would not have suffered his house to be broken up.
Men dette skulle I vide at dersom Husbonden vidste.
EnglishIf a man shall deliver unto his neighbour money or stuff to keep, and it be stolen out of the man's house; if the thief be found, let him pay double.
Når en Mand giver en anden Penge eller Sager i Varetægt og de stjæles fra hans Hus da skal Tyven hvis han findes give dobbelt Erstatning;
EnglishSell that ye have, and give alms; provide yourselves bags which wax not old, a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth!
EnglishAnd this know, that if the goodman of the house had known what hour the thief would come, he would have watched, and not have suffered his house to be broken through.
Men dette skulle I vide at dersom Husbonden vidste i hvilken Time Tyven vilde komme da vågede han og tillod ikke at der skete Indbrud i hans Hus.
EnglishThen Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
Men Jesus sagde til Ypperstepræsterne og Høvedsmændene for Helligdommen og de ældste som vare komne til ham: "I ere gåede ud som imod en Røver med Sværd og Knipler.