Como se fala "to rest with" em dinamarquês

EN

"to rest with" em dinamarquês

EN

to rest with {verbo}

volume_up
to rest with (também: to lie with)
We think ultimate responsibility must rest with the Commission.
Vi mener, at det endelige ansvar skal påhvile Kommissionen.
Prime responsibility for achieving this goal must rest with the Member States but this is to be in conjunction with EU bodies, European organisations, companies and international organisations.
Hovedansvaret for at målsætningerne nås, skal påhvile medlemsstaterne, men i samarbejde med EU-organer, europæiske organisationer, virksomheder og internationale organisationer.

Traduções parecidas para to rest with em Dinamarquês

rest substantivo
to rest verbo
Danish
with preposição
Danish

Exemplos de uso para "to rest with" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThe same has happened in the rest of former Yugoslavia since the early nineties.
Det samme skete fra begyndelsen af 90 ' erne i hele det tidligere Jugoslavien.
EnglishIn terms of counter-terrorism that expertise does not rest within the EU as such.
Ekspertise inden for bekæmpelse af terrorisme findes ikke inden for EU som sådan.
EnglishCome unto me, all ye that labour and are heavy laden, and I will give you rest.
Kommer hid til mig alle som lide Møje og ere besværede og jeg vil give eder Hvile.
EnglishAnd the mollifying speeches of the Daphne programme do not compensate for the rest.
Og de lindrende foranstaltninger i Daphne-programmet kompenserer ikke for resten.
EnglishIn our countries and our constituencies we must lay to rest certain accepted ideas.
Der findes visse udbredte idéer, som vi må aflive i vores lande og valgområder.
EnglishAnd the rest of the trees of his forest shall be few, that a child may write them.
De Træer som levnes i hans Skov bliver det let at tælle; et Barn kan skrive dem op.
EnglishTurn from him, that he may rest, till he shall accomplish, as an hireling, his day!
tag så dit Øje fra ham lad ham i Fred at han kan nyde sin Dag som en Daglejer!
EnglishBut the rest of the dead lived not again until the thousand years were finished.
De øvrige af de døde bleve ikke levende førend de tusinde År vare til Ende.
EnglishShe ran ahead of the committee without the rest of us realising what was going on.
Hun var hele tiden foran udvalget, uden at resten af os opdagede, hvad der foregik.
EnglishThey certainly do not in the rest of the world where sugar is much cheaper.
Det gør de i hvert fald ikke i resten af verden, hvor sukker er langt billigere.
EnglishWe need to extend some of these companies to the rest of the European Union.
Vi er nødt til at få nogle af disse selskaber til resten af Den Europæiske Union.
EnglishMr President, I seek clarification on the proceedings for the rest of today.
Hr. formand, jeg vil gerne have oplysninger om programmet for resten af dagen.
EnglishMr President, it seems that Africa is neglected by the UN and the rest of the world.
Hr. formand, det ser ud til, at Afrika forsømmes af FN og af resten af verden.
EnglishFor the rest, we also made this suggestion in connection with Agenda 2000.
Dette forslag har vi i øvrigt også allerede lavet i forbindelse med Agenda 2000.
EnglishLet us hope that the rest of the industrialised world will follow our lead.
Lad os håbe, at resten af den industrialiserede verden overtager dette initiativ.
EnglishClimate change entails enormous costs for ourselves and the rest of the world.
Klimaforandringerne medfører enorme omkostninger for os og resten af verden.
EnglishThere is a huge moral question about how we reject the rest, but take the best.
Det er et meget alvorligt moralsk spørgsmål, at vi tager de bedste og afviser resten.
EnglishFor the rest, recent discussions in the Council have gone in the same direction.
I øvrigt peger de seneste diskussioner i Rådet i samme retning som Deres.
EnglishWe only provide 50 % of the supply, for the rest we depend on other countries.
Vi har allerede kun 50 % af vores forsyninger, resten afhænger af udlandet.
EnglishOtherwise I, like the rest of my Group, will have to vote against the report.
Hvis det ikke sker, kan jeg, som resten af min gruppe, ikke stemme for betænkningen.