Como se fala "practical work" em dinamarquês

EN

"practical work" em dinamarquês

EN practical work
volume_up
{substantivo}

practical work

Traduções parecidas para practical work em Dinamarquês

practical adjetivo
work substantivo
to work verbo

Exemplos de uso para "practical work" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishWhen it comes to practical work too, political leaders must take these issues seriously.
De politiske ledere må også tage disse spørgsmål alvorligt i det praktiske arbejde.
EnglishThis implies a certain practical distribution of work between the two strategies.
Det betyder en vis praktisk arbejdsfordeling mellem de to strategier.
EnglishI could not agree more with Mrs Dybkjær, for they end up doing the practical work anyway.
Det har fru Dybkjær fuldstændig ret i, for disse må jo udføre det praktiske arbejde.
EnglishToday we already have the Union's Foreign Minister as a practical example to work with.
I dag har vi allerede et konkret grundlag at bygge på, nemlig EU-udenrigsministerens område.
EnglishPractical work aimed at getting people into employment is done locally.
Det praktiske arbejde med at skaffe folk i arbejde, det gøres lokalt.
EnglishIt is almost always the case that we solve these issues jointly when it comes to practical work in the field.
Vi løser jo næsten altid disse problemer i fællesskab i det praktiske arbejde i felten.
EnglishWe must, I feel, work on practical issues, from both an internal and an external perspective.
Vi har nu i Europa - og især i Europa efter udvidelsen - endnu større forskelle end dem, vi havde tidligere.
EnglishNow we have to move on to practical work and I have two topical points to make.
Herefter bør vi, hvis De tillader det, går over til det praktiske arbejde, og jeg vil komme ind på to aktuelle spørgsmål.
EnglishFor that reason, training must be closely linked with practical work.
Derfor skal uddannelse være helt fast praksis.
EnglishIn particular, I would like to draw attention to the practical work, since I believe that it is extremely important.
Jeg vil gerne specielt fremholde det praktiske arbejde, da jeg tror, det er meget vigtigt.
EnglishUntil then, we shall have practical work to do.
Indtil da er der en række konkrete opgaver, der skal løses.
EnglishThe Committee on Petitions with its practical work provides the guarantee that this proximity exists in practice.
Udvalget for Andragender er med sit praktiske arbejde garanten for nærdemokrati, der gennemføres i praksis.
EnglishA number of honourable Members have made clear the good and practical work done as a result of this regulation.
En række ærede medlemmer har henvist til det gode og praktiske arbejde, der udføres som et resultat af denne forordning.
EnglishThis would have implications for practical work at grass roots level, for organization and for strategic planning.
Det har konsekvenser for det praktiske arbejde på lokalt plan, for organisationen og for den strategiske fremgangsmåde.
EnglishThe practical work of the Northern Dimension is based on partnerships in which the European Union and Russia, Norway and Iceland are participants.
Den nordiske dimensions praktiske arbejde er baseret på partnerskaber, hvor EU, Rusland, Norge og Island deltager.
EnglishHowever, ratification alone will not help; it is also a question of the convention being implemented by means of practical policies which work.
Men det er ikke tilstrækkeligt blot at ratificere konventionen; den må også omsættes i praktisk politik på en effektiv måde.
EnglishBesides, it is difficult in practical work at a plant to have different safety arrangements for different types of wood dust.
Desuden er det vanskeligt i det praktiske arbejde på en virksomhed at have forskellige sikkerhedsforanstaltninger for forskellige typer træstøv.
EnglishAt a practical level, work will continue on the internal organisation of the Commission, and I will report back to you on this in good time.
På det operative plan fortsætter forberedelserne af Kommissionens interne tilrettelæggelse, som jeg vil fortælle Dem om i god tid.
EnglishI hope Parliament will continue to support this initiative so that we can continue the practical and concrete work on a broad front.
Jeg håber, at parlamentet også fremover støtter dette initiativ, så vi kan fortsætte det praktiske og konkrete arbejde over en bred front.
EnglishWe want to thank you for that and express the hope that you will be able to keep to this policy in these two and a half years of practical work.
Det vil vi gerne takke Dem for, og vi håber, at De kan gennemføre denne politik i løbet af de to et halvt års praktiske arbejde.