Como se fala "International Court of Justice" em dinamarquês

EN

"International Court of Justice" em dinamarquês

EN International Court of Justice
volume_up
{nome próprio}

1. jurídico

International Court of Justice
The International Court of Justice in The Hague rules on international disputes.
Den Internationale Domstol i Haag afgør mellemstatslige tvister.
All we need to do now is to wait for the international community itself to cooperate with the International Court of Justice.
Så må vi afvente, hvordan det internationale samfund samarbejder med Den Internationale Domstol.

Sinônimos (inglês) para "International Court of Justice":

International Court of Justice

Traduções parecidas para International Court of Justice em Dinamarquês

international adjetivo
intern substantivo
court substantivo
to court verbo
of advérbio
Danish
of preposição
Danish
justice substantivo

Exemplos de uso para "International Court of Justice" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishAnother speaker, Mrs Lucas, called on the presidency to publish the submission to the International Court of Justice.
Jeg kommer fra en lille ø, hvor vi ved noget om årsagerne til og omkostningerne ved deling.
EnglishOtherwise they should bring the dispute, within a reasonable period of time, to the International Court of Justice to decide.
I modsat fald skal de inden for en rimelig tidsfrist bringe stridigheden til behandling ved en international domstol.
EnglishMadam President, the Liberals in Europe are deeply engaged in trying to get a permanent International Court of Justice for War Crimes established.
Fru formand, Europas liberale er stærkt engagerede for at opnå en permanent international krigsforbryderdomstol.
EnglishQuite recently, the International Court of Justice has stated that the possession of weapons of mass destruction contravenes international law.
En international domstol har for ganske nylig konstateret, at besiddelse af masseødelæggelsesvåben strider mod international ret.
EnglishYou, Mr President-in-Office of the Council, are of the opinion that the hearings and decisions of the International Court of Justice will disturb the peace process.
- Fru formand, det er meget beklageligt, at Det Europæiske Råd ikke støttede Den Internationale Domstols høring om den israelske mur.
EnglishThis will shortly also happen in The Hague, where the International Court of Justice will rule on this wall’ s legitimacy.
Vi vil fortsætte med aktivt at undersøge muligheden for atter at komme fremad med alle parter, selv om det bliver små skridt i begyndelsen, i en proces, som flere gange er gået i stå.
EnglishThe International Court of Justice ruled in 1996 that their use, or even their threatened use, was unlawful, which makes the strengthening of the NPT all the more urgent.
Vi taler her om virkelige, eksisterende masseødelæggelsesvåben og om at destruere dem mest effektivt ved at styrke internationale aftaler.
EnglishThat is why those European countries that were against taking the problem before the International Court of Justice on the grounds that it would hamper the peace efforts were perfectly right.
I Ceuta, som ligger i Nordafrika, men tilhører Spanien, er der pigtråd for at skille den spanske by Ceuta fra Marokko.
EnglishThe British and French nuclear weapons should be dismantled in accordance with Article 6 of the Non-Proliferation Treaty and in line with the judgement of the International Court of Justice in 1966.
De britiske og franske atomvåben bør afvikles i overensstemmelse med artikel 6 i ikkespredningsaftalen og i henhold til Den Internationale Domstols afgørelse fra 1996.
EnglishThe European Council will examine any special consequences of disputes for the accession process and try to push for disputes to be solved in the International Court of Justice.
Det Europæiske Råd vil på det tidspunkt specielt overveje stridighedernes indvirkning på tiltrædelsesprocessen og bestræber sig på, at stridighederne bliver løst ved en international domstol.
EnglishIn this respect, may I remind you of the need rapidly to set up the International Court of Justice, on a permanent basis, with the capacity to hand down sentences in reasonable time.
Ved denne lejlighed tillader jeg mig at minde om nødvendigheden af hurtigt at oprette denne permanente internationale domstol, som er i stand til at afsige kendelser inden for rimelige frister.