Como se fala "I spent some time" em dinamarquês

EN

"I spent some time" em dinamarquês

Veja exemplos com "I spent some time" em diferentes contextos.

Traduções parecidas para I spent some time em Dinamarquês

I pronome
Danish
spent verbo
Danish
to spend verbo
Danish
some adjetivo
some advérbio
Danish
some pronome
Danish
time substantivo
to time verbo

Exemplos de uso para "I spent some time" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishI spent some time working on a lot of these reports.
Jeg har været med til at arbejde på mange af disse betænkninger.
EnglishMr Dupuis, you will not be surprised to hear that I spent some time last night studying this matter.
Hr. Dupuis, De vil ikke blive overrasket over, at jeg har tilbragt en del af natten med at studere dette spørgsmål.
EnglishI can tell you this from first hand experience, as I spent some time there when both countries were still united.
Jeg kan fortælle Dem det, fordi jeg har opholdt mig der i lang tid, faktisk i den tid, hvor de to lande endnu var én helhed.
EnglishI spent some time too looking at the rights of disabled consumers who traditionally have gained employment in this field of the telecommunications industry.
Jeg har brugt tid på at se på rettighederne for handicappede brugere, der traditionelt har fået beskæftigelse på dette område af telekommunikationsindustrien.

Aprenda outras palavras

English
  • I spent some time

No dicionário Alemão-Português você encontrará mais traduções.