Como se fala "hands-on" em dinamarquês

EN

"hands-on" em dinamarquês

EN hands-on
volume_up
{adjetivo}

hands-on (também: handy, practical)
People who provide the necessary hands-on care.
Mennesker, som foretager den nødvendige praktiske pleje.
I tell this to Members: I will, in a hands-on way, try to achieve that reform, but never over the heads of the Members of this House.
Jeg kan sige følgende til medlemmerne: Jeg vil på praktisk vis forsøge at opnå den reform, men aldrig hen over hovedet på medlemmerne af Parlamentet.
hands-on (também: active, spry, in action)
volume_up
aktiv {adj.}

Traduções parecidas para hands-on em Dinamarquês

hands substantivo
Danish
hand substantivo
Danish
on advérbio
on preposição
Danish

Exemplos de uso para "hands-on" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishThey shall bear thee up in their hands, lest thou dash thy foot against a stone.
de skal bære dig på deres Hænder at du ikke skal støde din Fod på nogen Sten;
EnglishUntil such time as they fulfil this requirement we have a problem on our hands.
Så længe begge lande ikke har opfyldt dette kriterium, har vi et problem her.
EnglishWhich also they did, and sent it to the elders by the hands of Barnabas and Saul.
hvilket de også gjorde og de sendte det til de Ældste ved Barnabas og Saulus's Hånd.
EnglishGive her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.
Lad hende få sine Hænders Frugt hendes Gerninger synger hendes Lov i Portene.
EnglishThat is the first way in which the blind can tell what they have in their hands.
Det er den første måde, hvorpå de blinde kan mærke, hvad de har i hænderne.
EnglishOur future will be in outside hands, therefore, if we do not change the situation.
Vi vil miste enhver indflydelse på vores fremtid, hvis vi ikke ændrer dette forhold.
EnglishWe do not forget the 3, 000 people killed at the hands of the military despots.
Vi glemmer ikke de 3.000 mennesker, der blev dræbt af de militære despoter.
EnglishIf you do not seek a compromise with the Council on this, the Council's hands are tied.
Hvis De ikke søger et kompromis på dette område med Rådet, kan Rådet intet gøre.
EnglishAt the beginning of this session, I waved my hands repeatedly for a long time.
Ved indledningen til denne mødeperiode viftede jeg længe og flere gange med hænderne.
EnglishIf that does not happen, the problems are certain to blow up in our hands.
Hvis det ikke sker, er jeg sikker på, at problemerne eksploderer når som helst.
EnglishI am following the rules, except that Members all raised their hands at the same time.
Jeg overholder reglerne, men alle har rakt hånden op netop i det samme øjeblik.
EnglishOn development issues he is one of the safest pairs of hands as far as I can see.
I udviklingsspørgsmål er han en af de mest kompetente, så vidt jeg kan se.
EnglishThe country fell into the hands of the rebels and became a virtual dictatorship.
Landet faldt i oprørernes hænder, og der blev reelt oprettet et diktatur.
EnglishBe ye strong therefore, and let not your hands be weak: for your work shall be rewarded.
Men I vær frimodige og lad ikke Hænderne synke thi der er Løn for eders Gerning.
EnglishThe Commission is in the hands of Council on the one hand and Parliament on the other.
Kommissionen er afhængig af Rådet på den ene side og Parlamentet på den anden.
EnglishBut the EU and NATO cannot accept having their hands tied under any circumstances.
Men EU og NATO kan under ingen omstændigheder acceptere at stå med hænderne bagbundet.
EnglishMeanwhile, the Council of Ministers should not let its hands be tied by any veto.
Ministerrådet må imidlertid ikke lade sig bagbindes af et eventuelt veto.
EnglishIt is important that it is in competent hands and we now see that it will be.
Det er vigtigt, at den er i kompetente hænder, og vi ser nu, at det bliver tilfældet.
EnglishHis children shall seek to please the poor, and his hands shall restore their goods.
Hans Sønner bejler til ringes Yndest hans Hænder må give hans Gods tilbage.
EnglishIt is of crucial importance to know in whose hands the weapons eventually end up.
Det er helt afgørende at have kendskab til, hvis hænder våbnene ender i.