Como se fala "firmly" em dinamarquês

EN

"firmly" em dinamarquês

DA
volume_up
firm {subst.}
EN

firmly {advérbio}

volume_up
I am firmly opposed to the introduction of levies and taxes on plant protection agents.
Jeg er helt bestemt imod indførelsen af skatter og afgifter på plantebeskyttelsesmidler.
Finally, we repudiate firmly any proposal for the legalization and the controlled use of drugs.
Endelig afviser vi bestemt alle forslag om legalisering og reguleret brug af narkotiske præparater.
Vi støtter bestemt ordførerens ændringsforslag.

Exemplos de uso para "firmly" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishBoth firmly stressed that a political solution had to be found for the conflict.
Begge fremhævede indgående, at der skal findes en politisk løsning på konflikten.
EnglishI firmly believe, however, that aviation safety has to be put into perspective.
Jeg er imidlertid overbevist om, at luftfartssikkerheden må sættes i perspektiv.
EnglishWe want to have our finger firmly on the pulse of any developments in that area.
Vi vil med det samme have fingeren på pulsen, hvis der er udviklinger på det område.
EnglishWe firmly support these amendments, and this is also why we voted for this report.
Vi støtter udtrykkeligt disse ændringer og stemte derfor for denne betænkning.
EnglishWhat we must firmly reject, however, is what assails our ears from Europe's left.
Det, vi imidlertid resolut må forkaste, er det, der runger fra Europas venstrefløj.
EnglishI would also add that I have already replied to this letter, firmly in the negative.
Ikke desto mindre kan vi stadig forbedre vores kommunikation med offentligheden.
EnglishThe Council and Commission thus need to keep their finger firmly on the pulse.
Det er altså nødvendigt, at Rådet og Kommissionen nøje følger udviklingen der.
EnglishMake it one which firmly condemns those governments which defy an EU arms embargo.
En beslutning, der stærkt fordømmer de regeringer, som trodser EU ' s våbenembargo.
EnglishTheir presence in this sector establishes them firmly in the minds of the people.
De er takket være deres tilstedeværelse stærkt forankret i folks bevidsthed.
EnglishWe firmly reject reproductive cloning, not only of human beings but also of animals.
Vi forkaster klart reproduktiv kloning, ikke kun af mennesker, men også af dyr.
EnglishThere were differences of opinion and some delegations firmly opposed to the proposal.
Der var meningsforskelle, og nogle delegationer modsatte sig kraftigt forslaget.
EnglishI firmly believe in the strength of the European shipbuilding sector, however.
Jeg nærer imidlertid tiltro til den europæiske skibsbygningssektor og dennes styrke.
EnglishThe Luxembourg Presidency is firmly committed to implementing these conclusions.
I dag er der tilføjet et vigtigere element, som er valg og politisk vilje.
EnglishThat is why my Group firmly rejects the proposal made by the Socialist Group.
Derfor afviser min gruppe på det bestemteste Den Socialdemokratiske Gruppes forslag!
EnglishToday it is a question of anchoring the rule of law more firmly in the State.
I dag handler det om, at retsstaten og retsstatsprincipperne skal styrkes yderligere.
EnglishThe Russian side firmly denied the allegations which had been published in the media.
Russerne benægtede kategorisk de påstande, der er blevet offentliggjort i medierne.
EnglishBoth of us are firmly committed to achieving a secure international order.
Begge parter er helt indstillet på at kæmpe for en sikker international orden.
EnglishThey can then be more firmly rooted and combined with national employment policies.
Så kan de forankres langt bedre og kombineres med den nationale beskæftigelsespolitik.
EnglishMember States sit there in their medieval fastnesses with the drawbridges firmly up.
Medlemsstaterne sidder i deres middelalderborge med vindebroerne helt oppe.
EnglishThe principle of the freedom to pursue a trade is firmly upheld in the European Union.
I Den Europæiske Union bliver princippet om det frie erhverv godt håndhævet.