Como se fala "to drive into" em dinamarquês

EN

"to drive into" em dinamarquês

EN to drive into
volume_up
{verbo}

Traduções parecidas para to drive into em Dinamarquês

drive substantivo
to drive verbo
Danish
into preposição

Exemplos de uso para "to drive into" em dinamarquês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

EnglishRejecting the Constitution was democracy and did not drive the EU into a crisis.
Forkastelsen af forfatningen var demokrati og førte ikke EU ud i en krise.
EnglishOtherwise public concerns may well drive economic activity across the Atlantic.
Ellers vil offentlige hensyn drive de økonomiske aktiviteter over Atlanten.
EnglishWe do not allow people to drink and drive because their coordination is gone.
Vi tillader ikke, at folk drikker og kører bil, for deres koordineringsevne er væk.
EnglishThe drive towards efficiency is especially vital in the context of enlargement.
Kampagnen for effektivitet er særlig vigtig i forbindelse med udvidelsen.
EnglishThe rule of law must never be sacrificed on the altar of our drive to act.
Retssikkerheden må aldrig blive ofret på alteret i vores vilje til at handle.
EnglishIt is a refreshing attempt to drive integration into the consciousness of Member States.
Det er et forfriskende forsøg på at gøre medlemsstaterne bevidste om integration.
EnglishSo whomsoever the LORD our God shall drive out from before us, them will we possess.
Og hver Gang HERREN vor Gud driver nogen bort foran os tager vi hans Land.
EnglishLet us drive forward the whole single market agenda, which is still too incomplete.
Vi skal arbejde for at fremme det indre marked, som stadig ikke er gennemført fuldt ud.
EnglishThe directive will lead to a drive for innovation and thus encourage more efficient plant.
Direktivet vil udløse et innovationspres og dermed fremme mere effektive anlæg.
EnglishI agree with Professor Cabrol's passionate plea to drive back tobacco.
Jeg er enig i professor Cabrols lidenskabelige opfordring til at begrænse rygning.
EnglishHe cannot drive out as many Albanians as he will have to allow to return.
Han kan slet ikke fordrive så mange albanere, som han så skal modtage igen.
EnglishAnd when the ship was caught, and could not bear up into the wind, we let her drive.
Og da Skibet reves med og ikke kunde holde op imod Vinden opgave vi det og lode os drive.
EnglishTo turn back, to drive men back into terrorism and blind hatred, is hardly conceivable.
At vende om, at sende mændene mod terrorisme og mod det blinde had er næppe tænkeligt.
EnglishUntil we drive on the right everywhere in Europe, we shall continue to have such problems.
Så længe vi ikke har højrekørsel overalt, vil vi også have sådanne problemer.
EnglishThis directive can and must usher in a real drive for energy efficiency.
Direktivet kan og skal resultere i en virkelig energieffektivitetsoffensiv.
EnglishEnvironmental issues are important, but they have no bearing on the ability to drive a truck.
Miljøspørgsmål er vigtige, men de har intet at gøre med evnen til at køre lastbil.
EnglishMany medicinal drugs, too, have negative effects on the ability to drive.
Endvidere har mange lægemidler en negativ virkning på køreegenskaberne.
EnglishUnfortunately the drive for tax harmonisation in the European Union remains alive as always.
Desværre lever kampagnen for en skatteharmonisering i EU fortsat i bedste velgående.
EnglishThat is how we need to do our business, to put a drive, a focus and an energy behind it.
Derfor er vi nødt til at gøre vores arbejde og lægge drivkraft, fokus og energi bag det.
EnglishIt is madness to drive a country with 1.5 million troops and nuclear weapons into a corner.
Det er vanvid at trænge et land med 1, 5 millioner tropper og atomvåben op i en krog.