Como se fala "bopeep" em chinês

EN

"bopeep" em chinês

volume_up
bopeep {subst.}

EN bopeep
volume_up
{substantivo}

bopeep
volume_up
藏猫游戏(面孔一隐一现以逗小孩的游戏) [cánɡ māo yóu xì ( miàn kǒnɡ yì yǐn yí xiàn yǐ dòu xiǎo hái de yóu xì )] {subst.}

Sinônimos (inglês) para "bopeep":

bopeep
English