Como se fala "vonakodik" em inglês

HU

"vonakodik" em inglês

HU vonakodik
volume_up
{verbo}

Exemplos de uso para "vonakodik" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianA legtöbb ember vonakodik megbízni olyan dolgokban, amelyeket nem képes felfogni.
Most people are reluctant to rely on things they don't understand.
HungarianEgyedül az menthet meg minket, hogy a Bhelliom vonakodik engedelmeskedni Sparhawknak.
All that doth save us from them lies in the fact that Bhelliom's submission to Sparhawk is reluctant.
HungarianNéhány kormány vonakodik attól, hogy Európának szimbólumokat biztosítsanak.
Some governments are loath to provide Europe with symbols.
HungarianÚgy látom, hogy néhány képviselő vonakodik attól, hogy a Bizottság vagy a Közösség lépéseket tegyen.
I understand that some Members are reluctant for the Commission or the Community to take measures.
HungarianMegértem önt, ha vonakodik beszélni ezekről a mintákról.
I understand your reluctance to tell anyone about these specimens.
HungarianTagállamok egész sora vonakodik együttműködni.
A whole host of Member States are reluctant to lend their cooperation.
HungarianSem ő, sem Brezante nem vonakodik annak a témának a részletesebb megbeszélésétől, amelyet Casmir király megemlített levelében.
Neither he nor Brezante would be reluctant to discuss the topic at which King Casmir had hinted.
HungarianMegjegyzendő, ha elmondhatom, hogy úgy tűnik, az iraki kormány maga is vonakodik szomszédai megsegítésében.
It should be noted, if I may say so, that the Iraqi Government itself seems very reluctant to assist its neighbours.
HungarianA Bizottság, de elsősorban az elnöke, vonakodik elfogadni a Parlament jogalkotási javaslatait.
The Commission and, above all, its President, has shown itself to be very reluctant to accept Parliament's legislative initiatives.
HungarianAz országnak nincs más lehetősége polgárai jogainak megvédésére, mivel az EU vonakodik nyomást gyakorolni Kanadára.
It has no other option for defending the rights of its citizens, since the EU is failing to put pressure on Canada.
HungarianFolliott viselkedéséből tudtam, hogy igenis vonakodik válaszolni a kérdéseimre - nagyon is vonakodik.
I should have know from Mrs Folliott's manner, if from nothing else, that she did mind answering my questions - minded intensely.
HungarianMindössze egy megjegyzést szeretnék tenni arra vonatkozóan, hogy sajnálom, hogy a Tanács vonakodik csatlakozni ehhez a közös nyilvántartáshoz.
I should just like to make one remark to say that I regret the Council's reluctance to sign up to this common register.
Hungarianvonakodik vminek a megtételétől
HungarianA Parlamentnek szintén nyomást kell gyakorolnia Kínára, amiért Kína továbbra is vonakodik megengedni Tajvannak, hogy szót emeljen a nemzetközi színtéren.
Parliament should also press China on its continued reluctance to permit Taiwan a voice on the international stage.
Hungarianvonakodik költségbe verni magát
Hungarianvonakodik kiadásba verni magát
HungarianLáttam, hogy Jenny vonakodik.
Hungarianvonakodik megtenni vmit
HungarianAhogyan egyre közelebb van a recesszió, úgy ébred rá arra, hogy ez a jogszabály pénzbe fog kerülni és vonakodik elfogadni a Parlament módosításait.
As the recession bites, it realises that this legislation is going to cost money and it is reluctant to accept Parliament's amendments.
HungarianEbben az esetben ez nem történt meg; ehelyett a Bizottság vonakodik egyértelmű határozatot hozni - pedig azzal segítene a petíció benyújtójának.
In this case, that is not being done; instead, the Commission is refusing to make a clear decision - a decision that would help the petitioner.