Como se fala "vitán felül" em inglês

HU

"vitán felül" em inglês

HU

vitán felül {advérbio}

volume_up

Traduções parecidas para vitán felül em Inglês

felül advérbio
felül verbo

Exemplos de uso para "vitán felül" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianVitán felül áll, hogy a Parlamentnek meg kellett fizetnie ezért az előrelépésért.
It goes without saying that Parliament has had to pay a price for this progress.
HungarianAz olyan teremtmények, amelyek képtelenek a valós gondolkodásra, vitán felül eszelősök.
Creatures incapable of real thought were maniacs this was surely beyond argument.
HungarianEgyébként a kínaiak vitán felül nyerésre állnak ebben a új holdraszállási versenyben.
The Chinese are absolutely winning this race to the new Moon, by the way.
Hungarian*MacIntosh vitán felül pénzéhes volt és goromba, de nem bolond.
*MacIntosh was surely wild and greedy and inconsiderate, but not insane.
Hungarian(DE) Elnök úr, Guantánamóért vitán felül az Egyesült Államok a felelős.
(DE) Mr President, there is no question that the responsibility for Guantánamo lies with the USA.
HungarianAzt mondom éppen ezért, hogy a leszbikusok, homoszexuálisok és biszexuálisok jogai vitán felül állnak.
I therefore say that lesbian, gay and bisexual rights are non-negotiable.
HungarianEz egy vitán felül álló jelentés, amely idővel a közös halászati politika jobb működését kell, hogy biztosítsa.
It is an uncontroversial report that should allow better operation of the CFP over time.
HungarianEnnek ellenére a bizonyítékok szerint vitán felül bűnös volt.
Nevertheless, on the evidence, he was certainly guilty.
HungarianAz Európa Unión belüli megosztottság vitán felül Oroszország azon szándékát szolgálná, hogy az EU meggyengüljön.
Division within the European Union would no doubt be the best way for Russia to weaken the EU.
HungarianA gyermekek biztonsága és védelme vitán felül áll.
The safety and protection of children are not negotiable.
HungarianArmstrong ma már vitán felül beérkezett ember.
And now Dr. Armstrong had definitely arrived.
HungarianMost már vitán felül áll, hogy a két utolsó alkalommal, amikor készpénzt vettek föl Rowan személyi számlájáról, nem ő írta alá a csekket.
We are certain now that the last two checks cashed on Rowan's personal account were not signed by her.
HungarianEz egy olyan dolog, amit a kezdet kezdetén lefektettem, mint a közösség alapvető elvét, ami teljességgel vitán felül áll.
This is something that I set down from the very beginning, as a core principle of the community that's completely not debatable.
HungarianA labor szerint vitán felül áll.
HungarianMindezeken kívül itt vannak a vitán felül álló koppenhágai kritériumok, melyek közül a legfontosabb az emberi jogokra vonatkozik.
Moreover, there is a non-negotiable obligation to respect the Copenhagen criteria, the first of which has to do with human rights.
HungarianNos, meghívtál, ez vitán felül áll.
HungarianVitán felül áll, hogy az adócsalás elleni küzdelemnek európai dimenziója van, tekintettel a gazdaság nemzetközi globalizációjára.
There is no disputing that the fight against tax fraud has a European dimension because of the globalisation of the economy internationally.
HungarianVitán felül mondta Michael.
HungarianAz Európai Unió vitán felül a legjobb partner ahhoz, hogy Kínát erre az útra terelje.
We are aware of that and we are prepared to work towards that goal, and the European Union is undoubtedly the most suitable partner to help China follow this path.
HungarianAz adatvédelem kölcsönössége vitán felül kell, hogy álljon, és a megállapodás tárgyalásának és megkötésének módja nem szabad, hogy még egyszer megismétlődjön.
The reciprocity of data protection should be beyond reproach, and the manner in which the agreement has been negotiated and concluded must never be repeated.