HU visszautasít
volume_up
{verbo}

visszautasít (também: elhárít)
visszautasít (também: ellenszegül, kivált, kelt, tiltakozik)
visszautasít (também: elutasít, gyengül, elhárít, hanyatlik)
A barátod úgyis visszautasít mindenkit, akár idegen, akár ismerős.
'Your friend declines all; strange or familiar.'
visszautasít (também: ellenszegül, szembeszáll, dacol, kihív)
visszautasít (também: tagad, megtagad)
visszautasít (também: elutasít)
Arra számítottam, hogy gorombán visszautasít és megkér, távozzak, de civilizáltan viselkedik.
I expect to be rebuffed and asked to leave, but she is civil.
visszautasít (também: elutasít, megtagad)
A Fiat visszautasít bárminemű találkozót, megbeszélést vagy tárgyalást a szakszervezetek képviselőivel.
Fiat is refusing to have any meetings, discussions or negotiations with the trade unions representatives.
visszautasít (também: elutasít, elvet, kihány, nem fogad el)
Visszautasít valami magasröptű elmélet alapján, amit most talált ki! tiltakoztam.
You've rejected me on the basis of some high-flown theory you just made up, I protested.
All other characters are rejected.
Ezért a Bizottság határozottan visszautasít az e politika nemzeti szintre történő visszahelyezésére irányuló minden kísérletet.
Therefore, the Commission firmly rejects attempts to renationalise this policy.
visszautasít (também: elutasít, visszaver, visszataszít, visszaűz)
visszautasít (também: elutasít, visszaver)
visszautasít (também: megakadályoz, hirtelen lefékez, letorkol)
visszautasít (também: visszaüt, késleltet, tükröz, visszaver)

Exemplos de uso para "visszautasít" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianVisszautasít valami magasröptű elmélet alapján, amit most talált ki! tiltakoztam.
You've rejected me on the basis of some high-flown theory you just made up, I protested.
HungarianArra számítottam, hogy gorombán visszautasít és megkér, távozzak, de civilizáltan viselkedik.
I expect to be rebuffed and asked to leave, but she is civil.
HungarianJól nézze meg őőket, mielőőtt arra gondolna, hogy visszautasít bennünket.
Have a good look before you think of obstructing us.
HungarianA barátod úgyis visszautasít mindenkit, akár idegen, akár ismerős.
'Your friend declines all; strange or familiar.'
HungarianEzért a Bizottság határozottan visszautasít az e politika nemzeti szintre történő visszahelyezésére irányuló minden kísérletet.
Therefore, the Commission firmly rejects attempts to renationalise this policy.
HungarianA Fiat visszautasít bárminemű találkozót, megbeszélést vagy tárgyalást a szakszervezetek képviselőivel.
Fiat is refusing to have any meetings, discussions or negotiations with the trade unions representatives.
HungarianTalán felvilágosítást kérhetnék, miért nem törekszik legalább az udvariasságra, amikor így visszautasít engem.
I might, perhaps, wish to be informed why, with so little endeavour at civility, I am thus rejected.
HungarianEmiatt félreérthetetlenül visszautasít minden olyan kísérletet, amely ennek a politikának a nemzeti szintre történő visszahelyezésére irányul.
His report clearly rejects, therefore, all attempts to renationalise this policy.
HungarianUgyanakkor azonban a jelentés minden szükségtelen adminisztratív terhet visszautasít a gyártók esetében.
However, at the same time, the report proposes rejecting any unnecessary administrative burden for goods manufacturers.
HungarianSok elektromosságnak kell lennie a levegőben gonoszkodott , ha valaki a maga szakmájában visszautasít kétszáz dollárt.
There must be a lot of electricity in the air, he said nastily, for a man in your line of work to turn down two hundred dollars.
HungarianMinden más karaktert visszautasít.
HungarianGRATH VISSZAUTASÍT EGY MEGHÍVÁST
Hungarianhatározottan visszautasít egy gyanúsítást
Hungariankeményen visszautasít egy gyanúsítást