HU végrehajt
volume_up
{verbo}

végrehajt (também: teljesít, befejez)
accomplish an activity
végrehajt (também: megvalósít)
végrehajt (também: teljesít, kivitelez)
végrehajt (também: megvalósít, okoz, eredményez, eszközöl)
végrehajt (também: megvalósít, létrehoz)
végrehajt (também: teljesít, előad, megvalósít, elvégez)
Makró végrehajtásaVégrehajt egy korábban rögzített makrót.
Execute macroExecutes previously recorded macro.
Parancs végrehajtása (parancsértelmezőben)Végrehajt egy parancsot a parancsértelmezőben és az eredményt beilleszti az aktuális dokumentumba.
Execute shell commandExecutes a shell command and outputs its result into the current document.
végrehajt (também: teljesít, eleget tesz, elvégez, bevált)
végrehajt (também: teljesít, eleget tesz, elvégez, bevált)
A tagállamok már létrehoztak egy munkacsoportot ebben a témában, és a Bizottság végrehajt egy teszteljárást a művészek mobilitásáról, amit a Parlament tavaly javasolt.
Member States have already constituted a working group on this topic and the Commission is implementing the pilot action on the mobility of artists proposed by this Parliament last year.
végrehajt (também: teljesít, megtesz, előad, szerepel)
végrehajt (também: megvalósít, alávet, kitesz, befejez)
végrehajt (também: felfog, megért, megvalósít, ráébred)
végrehajt (também: lebonyolít)

Exemplos de uso para "végrehajt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianElkötelezte magát amellett, hogy végrehajt egy egész sor kétségtelenül nehéz reformot.
It committed itself to undertaking a range of undoubtedly difficult reforms.
HungarianRövid idő, de mindent megtanul, és mindent végrehajt, amire képes lesz.
He would have to educate himself and do all he could within that very short period of time.
HungarianFuttatásVégrehajt egy szkriptet parancsértelmezőben vagy webszerveren.
RunExecutes script on a terminal or a webserver.
HungarianA Tanács és a Bizottság azzal nyugtatja lelkiismeretét, hogy apránként végrehajt egy gazdaságélénkítési tervet.
The Council and the Commission are easing their consciences by applying a recovery plan bit by bit.
HungarianMegadja a műveletet, amelyet az %PRODUCTNAME végrehajt, amikor a felhasználó egy hiperhivatkozásra kattint egy %PRODUCTNAME-dokumentumban.
Specifies the action that occurs when a hyperlink is clicked in az %PRODUCTNAME document.
HungarianElhatározta, végrehajt egy kísérletet.
Once there, he let a passerby walk over him.
HungarianHogy az ördögbe lehet az, hogy az ellenség végrehajt egy sikeres támadást, és eltűnik?
How the hell does an enemy attack successfully and disappear? the marshal had demanded, in a voice to make the young captain wilt.
HungarianFuttatásVégrehajt egy SQL szkriptet.
Hungariancsínyt sikerrel végrehajt
HungarianA tagállamok már létrehoztak egy munkacsoportot ebben a témában, és a Bizottság végrehajt egy teszteljárást a művészek mobilitásáról, amit a Parlament tavaly javasolt.
Member States have already constituted a working group on this topic and the Commission is implementing the pilot action on the mobility of artists proposed by this Parliament last year.