Como se fala "tud" em inglês

HU

"tud" em inglês

HU tud
volume_up
{verbo}

tud (também: ismer)
Sok ártatlan ember tud valamit, de nem tudja, milyen fontos az, amit tud.
There are the innocent people who know things, but are unaware of the importance of what they know.
De ide figyeljen, kicsikém: vannak dolgok, amiket maga is tud, kezdje hát azzal, amit tud.
But listen, sister: there are things you know and we're going to start with those.
Tud valamilyen általam nem ismert okról, amely veszélyezteti a biztonságot?
Do you know a security reason that I don't know for not delivering the merchandise?
tud (também: ismer, lát)
tud (também: felfog, megért, ért, kapiskál)

Exemplos de uso para "tud" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianHa az nem tud dönteni, akkor a szolgálat egyszerűen folytatja saját napirendjét.
If it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
HungarianMacAran úgy érezte, most nem tud megszólalni de aztán rájött, hogy nem is kell.
Rafe MacAran found himself unable to speak--and then realized he didn't have to.
HungarianMindent tud Rickyről, és az volt a meggyőződése, hogy ugyanaz történik velem is.
She knows all about Ricky, and she became convinced it was happening to me too.
HungarianVálaszolnunk kellett volna a biztos úr kérdésére, hogy mit tud tenni a Bizottság?
We should have answered the Commissioner, who asked: what can the Commission do?
HungarianCsak több féltenivalóm van, mint amennyit ön, az ön helyzetében el tud képzelni.
But I have more to protect than a man in your position could possibly imagine.
HungarianÉpp csak túl vannak a véletleneknek azon a körén, amelyekben Yuri még hinni tud.
It was somewhat beyond the scope of the range of accidents in which Yuri believed.
HungarianEzek tények, amelyeket semmilyen jogszabály vagy törvényjavaslat nem tud cáfolni.
These are facts, and no legal text or proposed legislation can contradict them.
HungarianMint energiáért felelős egykori biztos, természetesen mindent tud stratégiánkról.
As a former Commissioner for energy, he naturally knows all about our strategy.
HungarianA törzsi vadászok keze beszélni is tud körmondatokat fejez ki a néma csendben.
Among tribal hunters, they could speak, a flurry of gestures eloquent in silence.
HungarianA városban a tömeg közbe tud lépni ott is, ahová a törvény keze már nem ér el.
The pressure of public opinion can do in the town what the law cannot accomplish.
HungarianAzt mondta, hogy tud valamit a gyilkosságokról, de ennél tovább nem jutottunk.
He said he knew something about the killings, but that's as far as he would go.
HungarianTudod, mit mondott a fogoly, és a fogoly azt állítja, hogy tőled tudja, amit tud.
You have been informed what the prisoner said, and he says he learned it from you.
HungarianValószínűleg azt a benyomást keltette, hogy mindenkiről egy kissé túl sokat tud.
There was a feeling, perhaps, that he knew a little too much about everybody.
HungarianVádesküdtszék elé viheti az ügyet, és ha szerencséje van, még vádat is tud emelni.
You can take it to the grand jury, and you might get lucky and get an indictment.
HungarianVissza kell mennie a városba és reménykednie, hogy valakivel tud majd kommunikálni.
He had to get back to the city, and hope that he could communicate with someone.
HungarianBiztos van valaki Washingtonban, aki el tud intézni egy ilyen egyszerű ügyet.
I'm sure you've got someone in Washington who can handle a simple wire transfer.
HungarianCale, nem hoztalak volna ide titeket, ha nem hinném, hogy segíteni tud nekünk.
Cale, he said, I wouldn't have brought us here if I didn't think he could help.
HungarianMegváltozott, kivéve, hogy még mindig nem tud asztalt foglalni, ha megfeszül is.
He's a changed man, except for he still can't a reservation to save his life.
HungarianÁllítsátok a hegedűsöket az ajtó elé, és olyan lábat hozzatok, amely tud táncolni.
Indeed the thing liked to watch such goings-on-with lovers, whores, mistresses.
HungarianAz Európai Tanács jelentése tanúsítja ezt, ha valaki tud olvasni a sorok között.
The European Council's report attests to this if one reads between the lines.