HU

tőr {substantivo}

volume_up
tőr
A tőr felszikrázott, ahogy a benne rejlő mágia elkezdett kiszabadulni.
The dagger winked as he began the unleashing of whatever fell magic it held.
Egy tőr, egy ón papírvágókés, gömbölyű nyelén a rózsakeresztesek jele.
A dagger, a tin letter opener with a round hilt bearing the seal of the Rosicrucians.
A kard és a tőr a királynő oldalán füstölni kezdett.
The sword and dagger the queen was wearing began to smoke in their sheaths.
tőr (também: kés)
volume_up
knife {subst.} (knives)
Remegő kézzel kapaszkodott meg egy faágban, de a tőr kirepült a kezéből.
Her hand struck a tree branch with numbing force and the knife tumbled away.
Megpróbálta kiszabadítani a kezét a tőr fogságából, mire még jobban kezdett ömleni belőle a vér.
He tugged against the knife that pinioned him, but only made the blood run faster.
A keze egy díszes tőr felé indult, de már öreg volt és lassú.
Her hand went to the ornamented knife at her belt-but she v, as old and slow.
tőr
Zsírozott oldalú gödör volt ez, fűrészfogas tőr, élesre töltött és kibiztosított fegyver.
It was a pit with greasy sides, a snare with hidden teeth, a loaded gun with the safety removed.

Exemplos de uso para "tőr" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

HungarianLátta, amint a lény utat tör felé; hallotta a reszelős, szinte gurgulázó hangot.
He saw the thing trudging towards him; he heard the hoarse, almost gurgling voice.
HungarianA holdat nézte, ahogy az magasra tör az égen és arról gondolkodott... sokféléről.
She watched the moon riding high in the sky, and thought about... many things.
HungarianÉs bármit mondott is, igaz a mondás, hogy a legkeményebb szó sem tör csontot.
As to whatever she has said, well, it's a true saying, hard words break no bones.
HungarianMindent elemésztő tűz áramlott ki a tenyeréből, és megolvasztotta a tőr pengéjét.
A searing chill flowed out of her, and the blade of her dagger melted away like smoke.
Hungarian- Tőr van nálad - mondta a férfi -, le kell tenned, mert nem bírom el a közelségét.
You have a dagger about you, he said, you must put it from you, I cannot bear it near.
HungarianEleonóra felajánlotta a szép Rosamondnak, hogy választhat a tőr és a méregpohár között.
She offered Fair Rosamond, did she not, the choice of a dagger or a cup of poison.
HungarianA villanás vastag sugarakban tör ki az ablakokon, a kép ismét kifehéredik.
The glare shoots thick rays from every window and then whites out the image once more.
HungarianRemegő kézzel kapaszkodott meg egy faágban, de a tőr kirepült a kezéből.
Her hand struck a tree branch with numbing force and the knife tumbled away.
HungarianA tőr a mellén találta az orgyilkost, aki a tetőről az utcára zuhant.
The dagger struck him in the chest, and he fell from the roof to the street below.
Hungarian- Azt azonban óhajtja, hogy ez a négy ember, aki ön ellen tör, abbahagyja a mesterkedéseit?
But you do wish the four men bent upon your de-struction to cease to function?
HungarianDe addig is el kell fogadnunk Takkata-Jim fennhatóságát, különben káosz tör ki!
But until then we must accept Takkata-Jim's authority or have chaos!
HungarianA percek kullogtak a párnái meg a tőr között vergődő asszony számára.
Minutes crawled by for the trapped woman silent between her pillows and the knife.
HungarianA tőr felszikrázott, ahogy a benne rejlő mágia elkezdett kiszabadulni.
The dagger winked as he began the unleashing of whatever fell magic it held.
HungarianTommy szinte hallotta, amint a lányból sisteregve felszínre tör a lázadás.
Tommy could hear the note of pent-up rebellion coming out into the open.
HungarianAbban sem volt biztos, hogy a szórakozásból kizárt Fulk nem tör-e be valamelyik pillanatban.
Nor was she sure thatFulk, cheated of his sport, might not burst in at any moment.
HungarianMiféle tolvaj tör be valahová azért, hogy alaposan szemügyre vegyen valamit?
What sort of burglar broke into a house just to have a look at things?
HungarianÉs láttuk újra és újra, ahogy a spoken word költészet zárakat tör fel.
And we saw over and over the way that spoken word poetry cracks open locks.
HungarianBiztosan a tőr és a gyerek közé vetette magát, testével fogva fel a szúrást.
She must have hurled herself in between him and the child, blocking the blow with her body.
Hungarian- Olyan éles, hogy darabokra tör egy vaskardot? - csatlakozott az állatkereskedő is.
Keen enough to cause an iron sword to shatter? said the beast trader.
HungarianA parancsomra, azok az urak, akiknél a tőr van, leszúrják lélekpárjukat.
On my order, the gentlemen holding the daggers will stab their soul mate.