Como se fala "tőkés" em inglês

HU

"tőkés" em inglês

volume_up
tőkés réce {subst.}
HU

tőkés {substantivo}

volume_up
tőkés (também: burzsoá, polgár)

Exemplos de uso para "tőkés" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

HungarianTőkés úr a 11. helyet fogja betölteni az alelnökök protokoll sorrendjében.
Mr Tőkés will hold 11th place in the order of precedence of vice-presidents.
HungarianA Szovjetunió legfőbb szövetségese a tőkés, imperialista Franciaország.
In particular, the U.S.S.R. is in alliance with France, a capitalistimperialist country.
HungarianTőkés úr, személy szerint én adtam meg önnek a szót legalább egy alkalommal.
Mr Tőkés, I personally gave you the floor on at least one occasion.
HungarianTőkés úr 334 szavazatot kapott, ami több, mint a 168 szavazat képviselte abszolút többség.
Mr Tőkés obtained 334 votes, more than the absolute majority of 168.
HungarianKollégák, azokhoz szólok, akik meg szeretnék hallgatni a Tőkés úrról megtartott szavazáshoz fűzött magyarázatot:
Colleagues, for those who would like to listen to the explanation about the Tőkés vote:
HungarianA javasolt megoldások a tőkés fejlődés és az EU fejlesztési segélyeinek korlátain belül maradnak.
The solutions proposed operate within the bounds of capitalist development and the EU's developmental aid.
HungarianA szavazás - minősített többséggel elért - eredményével összhangban megválasztottuk Tőkés urat.
In accordance with the outcome of the vote, which we achieved by a qualified majority, we have elected Mr Tőkés.
Hungarian. - A Tőkés úr európai parlamenti alelnökké választásáról tartott mai szavazás szégyenletes dolog.
in writing. - Today's vote on the election of Mr Tőkés as Vice-President of the EP has been a disgrace.
HungarianNem csoda, ha mélységes gyanakvással hallgatja a virágzó tőkés országok zajongását.
It is no wonder that he cannot yield his deep-rooted suspicions of the tumultuous voices of the prosperous capitalist countries.
HungarianAz, hogy Tőkés László jó munkát fog-e végezni a most elfoglalt poszton, kevésbé fontos ebben a helyzetben.
Whether László Tőkés is going to do a good job in this post he now occupies matters less at this juncture.
HungarianKövetkezésképpen üdvözlöm Tőkés püspök urat az Elnökségben!
Therefore, I welcome Pastor Tőkés to the Bureau.
HungarianA következő jelölést kaptam: Tőkés László úr.
I have received the following nomination: Mr László Tőkés.
Hungarian(RO) Visszautasítom azokat a vádakat, amelyekkel képviselőtársaim, Sógor Csaba és Tőkés László illették Romániát.
(RO) I refute the accusations levelled by my fellow Members, Csaba Sógor and László Tőkés, against Romania.
HungarianÚgy vélem tehát, hogy Tőkés úr saját érdeke - ha bárki kétségeinek adna hangot -, hogy megismételjük a szavazást.
So I think that it is in the interest of Mr Tőkés himself, if anyone is going to raise doubts, to repeat the vote.
HungarianAz emberek úgy érezték, váratlanul rájuk virradt a szabadság és az egyenlőség kora, emberek lehetnek, nem pedig a tőkés gépezet fogaskerekei.
Human beings were trying to behave as human beings and not as cogs in the capitalist machine.
HungarianTőkés úr 1956-ról és Magyarországról beszélt.
Hungarian(SK) Először szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik ezt a nagyon komoly témát felvetették, azaz Áder úrnak és Tőkés úrnak.
(SK) First, I would like to thank the initiators, namely Mr Áder and Mr Tőkés, for raising this very serious issue.
HungarianAz EU azt kéri, hogy a piramis alapját bízzuk a tőkés vállalkozásokra, hogy más áruk árát meg lehessen határozni.
The EU is asking for the base of the pyramid to be entrusted to capital enterprise so that the prices for other goods can be set.
HungarianIsmétlem: Tőkés úr 334 szavazatot kapott.
HungarianAz én kijelzőmön a Tőkés név szerepel.