Como se fala "törekvés" em inglês

HU

"törekvés" em inglês

HU törekvés
volume_up
{substantivo}

A Bizottságban e tekintetben semmilyen jellegű törekvés nincsen.
The Commission has a total lack of ambition in this regard.
Ezzel teljesen egyetértek, és nagyon remélem, hogy ez a törekvés megvalósul.
I fully agree, and very much hope that this ambition will be confirmed.
Ezek a keretek lehetővé teszik egy hosszú távú jövőképre alapozott törekvés kialakítását.
This framework allows for the development of an ambition grounded in a long-term vision.
törekvés (também: vágyódás)
Ez a megállapodás az első lépés az erre irányuló törekvés felé vezető úton.
This agreement is the first step on the road to that aspiration.
Ez a törekvés azonban csak akkor valósulhat meg, ha a piacra kerülő termékek biztonságosak, és erős a fogyasztók bizalma.
However, this aspiration is only possible if the products on the market are safe and if there is consumer confidence.
Ami most Szíriában történik, az a demokráciára és a jogállamiságra való össznépi törekvés - nem holmi külföldi összeesküvés.
What is happening in Syria is a popular aspiration for democracy and the rule of law - it is not some foreign plot.
törekvés (também: erőfeszítés, erőkifejtés, fáradozás)
volume_up
effort {subst.}
Azonban nem érhető el globális megállapodás, ha senki sem hajlandó e világszintű törekvés élére állni.
However, no global agreement can be reached if no one is willing to lead this worldwide effort.
Számos előremutató törekvés látható ezen a területen.
There are many ways to cope with improved efforts there.
A médiaszabadság korlátozására való törekvés általános európai jelenség.
(HU) Mr President, Commissioner, Minister, efforts to reduce the freedom of the media are a general European phenomenon.
törekvés (também: igyekezet, erőfeszítés)
volume_up
endeavour {subst.} [Ing. Brit.]
Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen irányú törekvés az EU érdekeit szolgálja.
We believe that such an endeavour is in the interests of the EU.
Jelenleg ugyanez a törekvés található meg más uniós intézményekben is, főként a Tanácsban.
It is the same endeavour being undertaken at present in other EU institutions, in particular in the Council.
Úgy hiszem, ez a törekvés megérdemli őszinte elismerésünket.
I believe, therefore, that this endeavour deserves our genuine recognition.
törekvés (também: igyekezet, erőfeszítés)
volume_up
endeavor {subst.}
törekvés (também: cél, célkitűzés, szándék)
volume_up
intention {subst.}
törekvés (também: szándék, irány, jelleg, irányzat)
volume_up
tenor {subst.}

Exemplos de uso para "törekvés" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianAz egyetlen fontos egyensúlyra való törekvés szerintem az, ami a lelkünkben zajlik.
The only relevant struggle for balance I acknowledge is that within ourselves.
HungarianAz egyszerűsítésre törekvés, úgy tűnik, diadalmaskodott a csalások elleni harc fölött.
Simplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.
HungarianVenezuela elnöke képtelen ellenállni a teljhatalomra törekvés csábításának.
The President of Venezuela has succumbed to the temptation to seek absolute power.
HungarianAz a forradalom azonban a hatalomra való törekvés, az egyeduralom ellen lépett fel.
However, it was a revolution against the claim to power, against the monopoly of power.
HungarianRossz látni, hogy ez a kitűnő törekvés most magára maradt, hogy degradálódott a szerepe.
It is disturbing to see that vision being abandoned, or relegated to a minor role.
HungarianE Parlament, nagyon helyesen, nemrégiben felszólalt e két törekvés ellen.
Quite rightly, this Parliament has recently spoken out against these two practices.
HungarianMiért hibáztatnálak azért, ami mindannyiunknál természetes törekvés, drága Beth?
'Can't blame you for doin what comes naturally, can I, darlin Beth?'
HungarianA csúcstalálkozó sikere éppen ezért e három törekvés tekintetében elért siker lesz.
Success at the summit will, therefore, amount to success regarding the three aspirations.
HungarianVéget ér a felkészülés és a maastrichti kritériumok teljesítésére való törekvés.
It is the end of preparation and of reaching a position that fulfils the Maastricht criteria.
HungarianA világtörténelem azt mutatja, hogy a békére való törekvés a végén kifizetődik.
World history shows that the quest for peace pays off in the end.
HungarianEgy másik alapvető célkitűzést tehát, a szabályok harmonizálására való törekvés jelenti.
Another essential objective is therefore to try to harmonise the rules.
HungarianEzen törekvés kulcsfontosságú eszköze a Nabucco vezeték megépítése.
To this end, the construction of the Nabucco pipeline is of key importance.
HungarianA humanitárius alapelvek és a globális egyensúlyra törekvés megfelelő alapot biztosítanak ehhez.
Humanitarian principles and the desire for global balance provide plausible grounds for this.
Hungarian• tartós békemegállapodásokra történő törekvés a felek között, és
• striving for lasting peace agreements between the parties, and,
HungarianEgyértelmű a törekvés a bizottsági javaslat gyengítésére, ami az iparág javát szolgálja.
It is clearly the case that they are seeking to weaken the Commission's proposal to benefit the industry.
HungarianFelfedezhető persze itt egy nemzeti önérvényesítési törekvés.
A vein of national self-assertion can certainly be detected here.
HungarianAz adatkizárólagosságra mindenáron való törekvés problémát jelent, függetlenül attól, hogy ez milyen módon történik.
Pushing for data exclusivity in any form is a problem, no matter how it is done.
HungarianRemélem, hogy ez a törekvés nem csak virágzó, de gyümölcsöző is lesz.
I hope it will not only flourish but also bear fruit.
HungarianA jobb kapcsolatokra való törekvés legfontosabb kiindulópontja az EU tagállamai közötti egység.
The most important starting point in aspiring to better relations is unity amongst the EU Member States.
HungarianMajd jött, még a teljes öntudatlanság előtt a teljes kétségbeesés, mert minden törekvés hiábavaló.
And there followed, before unconsciousness, the utter despair, the sense of worthlessness of all striving.