HU panaszkodik
volume_up
{verbo}

panaszkodik
She grits her teeth and doesn't complain.
Aki nem panaszkodik, azt nem is sajnálják.
Those who do not complain are never pitied.
Természetesen mindig lehet olyan, aki panaszkodik, hogy ez már korábban is megtörténhetett volna és így tovább.
Of course, one can always complain that this could have been done earlier and so forth.
panaszkodik
volume_up
to beef {v.int.} (about sth)
panaszkodik (também: morog, megjegyzéseket tesz vmire)
volume_up
to bitch {v.} [coloq.] (about sth)
panaszkodik (também: zúgolódik)
panaszkodik (também: tiltakozik, torkát köszörüli)
panaszkodik (também: fájlal, gyászol, siránkozik, sajnál)
A 25. bekezdés például amiatt panaszkodik, hogy a hozzáférhető alapok "jelenlegi formájukban nem teszik lehetővé, hogy az Unió betöltse globális szerepét”.
For instance, paragraph 25 laments the fact that the funds available 'do not, as they stand, allow the Union to assume its role as a global player'.
panaszkodik
panaszkodik
panaszkodik (também: siránkozik, morog, zsémbel, nyög)
panaszkodik (também: sír, szerez, beszélget, elbeszélget)
panaszkodik (também: sír, nyavalyog, rinyál)
panaszkodik (também: nyafog, sikít, visít, sikoltozik)

Exemplos de uso para "panaszkodik" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianPontosan ez történt, erre most mindenki a külföldi spekulánsokra panaszkodik.
That is what happened and now everybody is complaining about foreign speculators.
HungarianHa panaszkodik, csak azt éri el, hogy Gillian elparancsolja a szondától.
Complaining would only get Gillian to order him explicitly away from the probe.
HungarianÖn nem lesz benne az ügyben, így aztán nem látom tisztán, miért panaszkodik.
You shall never be involved, so I fail to see why you are complaining.
HungarianA közvélemény gyakran panaszkodik amiatt, hogy Európának nincs arca.
Ladies and gentlemen, the public often complains that Europe has no face.
HungarianA férfi panaszkodik a sör ízére... és a koniinnak valóban undorító az íze.
He complains of the taste of the stuff - and coniine has a nasty taste.
HungarianUgyanekkor panaszkodik Augustusnak, hogy az örökségét igazságtalanul nem adják ki neki.
Soon he is reprimanded by Livia for his changed manner and for his surliness towards her.
HungarianRengeteget panaszkodik, és mindenkit állandóan mozgásban tart a saját személye körül.
Mr Abernethie enjoys ill health and the emphasis is on the enjoyment.
HungarianNéhány perccel később láttam, amint Sollace királyné panaszkodik a királynak.
A few moments later I saw Queen Sollace complaining to the king.
HungarianAz árak emelkedésekor senki sem panaszkodik, legkevésbé pedig a termelők.
Nobody complains when prices are rising, especially not farmers.
HungarianÚgy tudom, Sir George állandóan panaszkodik a turistaszállóból kirajzó gyalogosok miatt.
Sir Geor&g „ still complaining of trespassing here from the h^ostel next door, I understand.
HungarianNem tarthatják többé sakkban a bankok és spekulánsok, akikre aztán mindenki panaszkodik.
It must no longer be kept in check by the banks and speculators which everyone is complaining about.
HungarianCsak a fele, és mégis panaszkodik nézett a mennyezetre Arnie.
Only half, and still he complains, Arnie told the ceiling.
HungarianMindenki azon panaszkodik, hogy túl sokat tud a program.
Everyone complains that we're adding so many features.
HungarianPanaszkodik, hogy "valaki elmozdítja" a bútorait.
She com­plained about somebody moving her furniture.
HungarianCervantes azt értette ez alatt, hogy aki fogadó, az egy helyben áll, panaszkodik, hogy figyelmen kívül hagyják, de nem mozdul.
By being an inn, Cervantes meant lying still, complaining that one is ignored and remaining static.
HungarianAz ördögbe, nem értem, miért panaszkodik folyton.
Hell, I don't know why you're complaining.
HungarianEbben a kérdésben az olasz kormány arról panaszkodik, hogy nehézségei vannak a belépés pontos dátumának meghatározásában.
On this subject, the Italian government complains of having difficulty in identifying the exact date of entry.
HungarianMindenki állandóan panaszkodik a Bizottság miatt, de nem hiszem, hogy ez minden szempontból teljesen indokolt lenne.
Everyone is always complaining about the Commission, but I do not think this is completely justified in all respects.
HungarianElőször azt hitte, talán panaszkodik a bánásmód miatt, de amikor még közelebb értek, már tisztábban hallotta a fiatal fickó hangját.
When she passed the SUV and didn't find her Coupe DeVille, she became aware of two people hurrying toward her.
HungarianElég sokat panaszkodik miattuk.
Yes, she complained about them a good deal.