Como se fala "ont" em inglês


Você queria dizer önt
HU

"ont" em inglês

HU ont
volume_up
{verbo}

ont (também: elveszít, vet, áraszt, önt)
Lyra figyelte, amint zabpelyhet szór egy tálkába, és tejet önt rá; még ilyet se látott soha.
She watched him shake corn flakes into a bowl and pour milk on themsomething else she'd never seen before.
Már azt se tudja, ki áll mellette, ki siratja, ki szereti, ki ont könnyeket.
She does not know any longer who stands by her, who weeps for her, who loves her, who sheds tears.
ont (também: megdöbbent, meglep, hány, hajít)
Megrökönyödhetett, hogy önt ott látja, és önkéntelenül felemelte a kezét.
Astonishment at the unexpected sight of you might cause him to throw up his hands?
Ha nem volna háború, örömmel bíznám önt és drón útitársát a modulra.
She must be throwing herself around inside it as best she could.

Exemplos de uso para "ont" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianKönnyen lehetséges, hogy a Fenyves Szanatóriumban felismerik önt mondotta Neele.
They might possibly be able to recognise you at Pinewood Sanatorium, said Neele.
HungarianVic elbűvölten nézte, ahogy Tad egy kisebbfajta óceánnyi lekvárt önt a lepényére.
Vic watched, fascinated, as Tad poured a small ocean of syrup over his waffle.
HungarianMegszabadíthatom önt ettől a Geigertől, tábornok úr mondtam én , ha ez a kívánsága.
I said: I can take this Geiger off your back, General, if that's what you want.
HungarianKérem, Sir Sparhawk, jöjjön közelebb, hogy megfelelőképpen üdvözölhessük önt.
I pray you, Sir Sparhawk, approach that we may greet you and make you welcome.'
HungarianAz ok az volt, hogy látni akartam önt felelte Stirling valamivel hangosabban.
The reason was I wanted to see you, said Stirling, his voice growing stronger.
HungarianEzenkívül a bátyja meggyilkolásával is vádoljuk önt folytatta kíméletlenül Sparhawk.
'You'll also be charged with the murder of your brother, Arissa,' Sparhawk added.
HungarianParancsunk van rá, hogy tartsuk szemmel az utcát, de önt nem fogjuk zavarni.
We've got orders to set up watch here in the street, but we won't bother you.
HungarianNicosar kihozza önmagából a legtöbbet, ha kell, és akkor meg tudja verni önt.
'Nicosar plays at his best when he has to, and at his best he will beat you.
HungarianÉn tehát azt kérdem öntől, Madame, nagyon meglepte önt Mrs. Marshall halálának a módja?
So I ask you, Madame, were you really very surprised at the manner of her death?
HungarianAmennyiben az ügyvédje ér valamit, akkor valamikor holnap már ki is hozza önt.
If your lawyer here is worth his salt, he'll get you out sometime tomorrow.
HungarianKérdezteti, uram, alkalmas lenne-e, ha ma este meglátogatná önt, vacsora után.
She wondered if she could come and see you this evening, sir, after dinner?
HungarianSemmit sem rejtegetünk, és az is egészen biztos, hogy nem akarjuk félrevezetni önt.
We're not hiding anything, and we're damned sure not trying to mislead you.
HungarianTalán meglepi önt válaszolta Carlos, de vannak, akik éppen önt tartják szuperembernek.
This may startle you, said Carlos, but there are people who see you as a superman.
HungarianBiztos vagyok benne, hogy mielőtt kihirdeti az ítéletet, figyelmesen meghallgatja önt.
'I'm sure she'll be very interested in your arguments before she passes sentence.'
HungarianBiztos úr, szeretném önt még egyszer megkérdezni a híres Ignalina atomerőműről.
Commissioner, I would like to ask you once more about our famous Ignalina atomic plant.
HungarianA politikai bizottság felhatalmazta önt... hogy adott esetben felmentse a parancsnokot.
The political branch gives you the authority... to approve any change of command.
HungarianAzért jöttem, mert ki kell kérdeznem önt egy súlyos bűnténnyel kapcsolatban.
I'm here because I have to question you in connection with a capital crime.
HungarianUgyan nincs túl kellemes illata, de ha jól tudom, ez önt nem is nagyon érdekli.
He doesn't smell very nice, but that's no great drawback where you're concerned, is it?'
HungarianDe ismét kérdezem önt, Mrs. Coulter mit tud ön a gyermekről és az apjáról?
But I ask you again, Mrs. Coulterwhat doyou know of the child and her father?
Hungarian(FR) Elnök úr, meghallgattam önt, és élénken figyeltem arra, amit elmondott.
(FR) Mr President, I heard you and I paid close attention to what you said.