HU nyom
volume_up
{substantivo}

Ez egy nyom arra, hogy a korai univerzum nem véletlenszerűen választott.
It's a clue that the early universe is not chosen randomly.
Az említett folyók egyike volt az, ahol a következő nyom felbukkant.
And it was in one of those rivers that the next clue appeared.
De még mindig semmi nyom, ki ébreszthette föl ezeket az embereket álmukból, és küldte a nyakunkba.
And still no clue on who might be sending these people out of the dugout after us.
volume_up
lead {subst.}
Az utcán... láttam őt a tűz után, gondoltam valami nyom lehet.
I saw her outside after the fire... and thought maybe it was a lead.
Mindent összejárkált, de egyik nyom sem vezet sehová.
He left his tracks all over it but none of them lead anywhere.
Nyom híján valahol el kell kezdeni a nyomozást, és ez a hely az öböl volt.
Without leads, you have to start somewhere, and that was the harbour.
nyom (também: fontosság, szint, célpont, márka)
volume_up
mark {subst.}
There's no firing pin mark on the casing.
Stark Kintothra hagyta, hogy gondoskodjék minden áruló nyom eltüntetéséről.
Stark left it to Kintoth to make sure there were no betraying marks.
És amikor Mark mondjuk végzős középiskolás, és egy alkalommal, amikor a baseballedzés után jön hazafelé, vár rá valaki és a fejéhez nyom egy pisztolyt?
And when Mark is, say, a senior in high school, somebody waits fbr him after a ballgame and sticks a gun to his head?
nyom
volume_up
clew {subst.} (a rare variant of clue)
nyom (também: vadcsapás)
volume_up
foil {subst.} [arc.]
volume_up
hint {subst.}
Az iratai között nincs egyetlen utalás sem vagy bármiféle nyom.
There's no hint nor clue of any kind to be found in his papers.
Semmi jel, semmi nyom arról, hogy honnan jött, ki tette vámpírrá. folytatta.
`Not a hint of where he came from, who made him!' she said.
nyom (também: lenyomat, ismertetőjel, bélyeg)
volume_up
impress {subst.}
to imprint sth on sth
nyom (também: rés, nyílás, rúd, retesz)
volume_up
slot {subst.}
nyom (também: lábnyom, szag, csapa)
volume_up
spoor {subst.}
nyom (também: csapás, kis mennyiség, lábnyom, hám)
volume_up
trace {subst.}
Nos, kinyírt közel 200 embert, majd egyszerűen eltünt nyom nélkül.
Oh, he killed nearly two hundred people... and simply disappeared without a trace.
A ház zajai nyom nélkül elenyésztek, amint belépett a forgószél torkán.
Any trace of sound from the house had disappeared the moment he'd entered the throat.
There is no trace of the parasite which took control of him.
nyom (também: csapás, sáv, útvonal, útirány)
volume_up
track {subst.}
A két nyom elkanyarodott, King's Pyland felé vezetett.
The double track turned sharp off and took the direction of King's Pyland.
Who's the surface track, by the way?
A nyom kitért az összeomlott tető irányába, mielőtt továbbment volna északnyugatnak, Gosselin boltja felé.
The track swerved in toward the collapsed roof of the lean—to before continuing on northwest toward Gosselin's.
nyom (também: csapás, ösvény, uszály, ágyútalp)
volume_up
trail {subst.}
Csak készpénzt fogad el, sehol semmi nyom, mesterien fedezi magát.
Everything's in cash, no trail, he covers himself carefully.
De egy embert nagyon érdekelt egy bizonyos nyom felderítése.
But one man got interested in following up a certain trail.
Az Oxborrow ügynökség kivételével a nyom megszakad a szállodánál vagy a hamis dorchesteri címnél.
Apart from Oxborrows, the trail stopped at the hotel or at a nonexistent address in Dorchester.
nyom (também: maradvány, csökevény, nyomdok)
volume_up
vestige {subst.}

Exemplos de uso para "nyom" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianÉs valaki zsoltároskönyvet nyom a kezedbe, és azt mondja: "Énekelj, testvérem.
And somebody slams a songbook into your hands and says, `Sing it out, brother.
Hungarian-Több nyom is van, de csak további vizsgálatokkal dönthetjük el, melyik mit ér.
Well, we have several, but we can only test their value by further inquiry.
HungarianNem volt használható nyom, se ujjlenyomat, se terhelő irat vagy egyéb dokumentum.
There were no tangible clues - no fingerprints, no incriminating papers or documents.
HungarianSokat nyom a latba a vallomásod, ugyanis a legkevésbé elfogult megfigyelőnek tűnsz.
This may boil down to your testimony, as you seem to be the most impartial observer.
HungarianÚgy gondolom könnyebben tudsz ott lenni mindenhol ha lábad nem nyom 500 fontot.
Thought it might be easier for you to get around if your feet didn't weigh 500 pounds.
HungarianA latin quare, quid, quo, qui kora délutánra már nyom nélkül eltűnt a beszédéből.
The Latin quare, quid, quo, qui had dropped completely from his speech by midafternoon.
Hungarian- A kívülről a köpenyre nehezedő nyomás nem több annál, mint ami bennünket is nyom.
Won't it harm-' Ghosn spoke not unlike Fromm, surprising the both of them.
HungarianVagy pedig: "Miért nem nyom most mindjárt a felperes kezébe egymillió dolcsit?"
Or, Why don't you just go ahead and hand the plaintiff a million bucks?
HungarianHa nem teljesen tisztán és nyom nélkül tüntetem el őket, nyomozás kezdődik.
If they were not disposed of cleanly and completely, there would be an investigation.
HungarianPandion lovagi esküm bármilyen világi vagy egyházi bíróság előtt sokat nyom a latban.
My oath as a Pandion Knight would be sufficient in any civil or ecclesiastical court.
HungarianTudom, hogy ő az egyetlen nyom, de talán épp ezért rosszul ítéled meg.
Jack, I knowyou think he's allyou've got, but maybe that's affecting yourjudgment.
HungarianÉs egy idős pirín kérése elég nagy súllyal nyom a latba a villichiknél.
And the wishes of a pyreen elder would carry considerable weight with the villichi.
HungarianA lágy melódiák ellenére az ünnepélyes hangulat nyom nélkül elenyészett.
Despite the drifting melody of show-tunes all celebration had gone out of the place.
HungarianDe nagyon halvány volt ez a nyom - közel sem olyan kivehető, mint a saját nyomai.
But it was very faint -- not nearly so clear as her own tracks were.
HungarianAmikor harmadszor csinálta, véres nyom maradt a fehérre festett fán.
The third time he did it, he left a bloody noseprint on the white-painted wood.
HungarianHa megtalál, biztosan a víz alá nyom, vagy a partra vontat, és kitapossa belled a lelket.
It probably wanted to hold you under or drag you to shore and stamp on you.'
HungarianÚjabb hamis nyom a tegnapi gyilkossági ügyben, tudja, a Huszonkilencedik utcában.
Another bum steer on that West Twentyninth Street killing yesterday.
HungarianHogy ronda vagy-e, vagy őrülten jóképű szintén egyáltalán nem nyom a latban.
If you're ugly or if you're really, really good-looking it makes no difference whatsoever.
HungarianAz ő szava sokat nyom a latba a közösségben, mert tudja, hogy mit csinál.
His voice carries a lot of weight within the community because he knows what he's doing.
HungarianAmikor visszajön, a kezembe nyom egy borítékot, ami egy atlantai ügyvédtől érkezett.
When she returns, she hands me an envelope from a lawyer in Atlanta.