Como se fala "nagy" em inglês

HU

"nagy" em inglês

volume_up
nagy {subst.}

HU nagy
volume_up
{substantivo}

nagy (também: terjedelmes)
volume_up
big {subst.}
Azt érzik, hogy valami nagy dolog fenyegeti őket, de hogy milyen nagy, azzal nincsenek tisztában.
They know they're threatened by something big, but they don't know how big.
Furcsa, merev, idegenszerű kézírással, nagy, merész betűkkel ez állt rajta:
It was a note, written in a queer stiff foreign handwriting, big and bold.
Rowan a csipkés takaró alatt, elmosódó, kifejezéstelen kis arc a nagy, fodros párnán.
coverlet, small insignificant expressionless face against the big ruffled pillow.
volume_up
power {subst.}
Ebben a hónapban átadnak egy nagy, koncentrált napenergia-erőművet Sevillában.
A large concentrated solar power plant will be inaugurated this month in Seville.
És az egésznek valóban nagy hatása lesz Narmonov hatalomban-maradására nézve?
What about the effect this will have on Narmonov's remaining in power?
Oly nagy volt e szerzetesek erénye, hogy hatalma alá hajtotta még a vadállatokat is.
Such was the sanctity of these holy men that even wild beasts felt their power.
nagy (também: olajréteg, gyors, remek, baró)
volume_up
slick {subst.}
Haja nagy része már kihullott, a megmaradt csíkokat alaposan bezselézve, széles koponyáján keresztbe fésülve viseli.
Most of his hair is gone, and the few remaining streaks are heavily oiled and slicked across his wide scalp.
Egy hirtelen szélirányváltozás, az időőjárás romlása a hatalmas folt szétterülését okozhatja, melyet a vihar maga előőtt hajt a kontinens vagy Nagy-Britannia irányába.
Frederick Forsyth The Devils Alternative deterioration in the weather, and the giant slick could break up, driven before the storm toward the beaches either of Europe or of Britain.

Exemplos de uso para "nagy" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Hungarianírásban - Nagy örömmel támogattam kollégám, Lucas asszony jelentését a ITTA-ról.
in writing. - I was happy to support my colleague Ms Lucas's report on the ITTA.
HungarianA mostani vitában az egyik nagy párt célja az, hogy a két párt közé éket verjen.
Here, the objective of one of them is to drive a wedge between the two parties.
HungarianJack Pendick, Nagy Ég Szeku. ott volt ez a lány a parkolóban, és le akarták lőni.
Ther e was a girl in the parking lot, and they wer e gonna shoot her with a gun.
HungarianNem megy mondta finnyásan, mintha már nagy gyakorlata volna az efféle üzletekben.
Won't work, he said smugly, like a man who'd negotiated many such verdict deals.
HungarianTehát az eszköz, amit látnak egy 14 csatornás, nagy pontosságú EEG-vevő rendszer.
So the device that you see is a 14-channel, high-fidelity EEG acquisition system.
HungarianAz ajtót nagy csattanással bevágta a szél, mint egy kísértetkastély spalettáit.
The door swung and banged in the wind like the last shutter on a haunted house.
HungarianAz asszony igyekezettel mosogatja a férfi testét, sőt túlságosan nagy a buzgalma.
The colors of dawn were beginning to mingle with the fragrance of cooking rice.
HungarianVégre készen állt a nagy ugrásra, a megszabadulásra attól, aki magához kötötte.
Ready now, at last, for the lunge, the breaking away from the grip of its master.
HungarianEzért aztán, még ha nincs is nagy kedvem hozzá, kénytelen vagyok megölni téged.
Therefore, even at the risk of discomforture I feel myself obliged to kill you.
HungarianNagy óvatosan, lándzsáját maga mögött húzva, Ralph utat tört a sűrű indák között.
Cautiously, his stick trailing behind him, Ralph wormed between the rising stems.
HungarianNagy változást jelent a Balkánon Koszovó függetlensége.
(HU) Mr President, Kosovo's independence signifies a major change in the Balkans.
HungarianÚgy érezte, a fiút a sors nagy embernek szánta, és íme, ez az első bizonyíték.
She had always felt he was destined for greatness, and here was the first proof.
HungarianSzülőhazámban, Máltán a halászat és az akvakultúra egyaránt nagy hangsúlyt kap.
In my country, Malta, both fishing and aquaculture are given special attention.
HungarianKésleltetnénk a választást, Sparhawk, és most nagyon nagy szükségünk van az időre.
It would delay things, Sparhawk, and we need a delay very badly just about now.'
HungarianMindannyian tudjuk, hogy az ipar igen nagy nyomást gyakorol erre a jogszabályra.
We all know there has been massive industry pressure on this piece of legislation.
HungarianAz ének nagy részének nem is voltak szavai, csak mintha kürtszó és dobszó lenne.
But I thought it was only marching music and no more, just a song until I got here.
HungarianAzt hiszem, ez olyan nagy súlyú ügy, nem lehet néhány perc alatt megtárgyalni.
I doubt this is something I can dispose of in a meeting of a few minutes or less.
HungarianVictoria nagy zajjal tette le a kávéscsészét, Mrs. Clayton pedig felkiáltott.
Victoria put down her coffee cup sharply and Mrs Clayton uttered an ejaculation.
HungarianA háborúzás nagy része azzal telt, hogy az ellenségedet kerested, vagy az téged.
Most of war-fighting involved finding the enemy so that you knew where to kill him.
HungarianEz a Palm Valley a golfozós gazdagok paradicsoma magyarázta Spicer nagy büszkén.
PalmValley is one of the golf communities for rich folks, Spicer explained proudly.