Como se fala "megpróbálni" em inglês

HU

"megpróbálni" em inglês

Veja exemplos com "megpróbálni" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "megpróbálni" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianDe megpróbálni valakit bevonni... a közösségi munkába, olyan, mint a foghúzás.
But trying to get anyone involved... in community affairs is like pulling teeth.
HungarianMég akkor sem garantálhatjuk persze a sikert, de mindenképpen érdemes megpróbálni.
Even then it is not guaranteed that we can be successful but it is worth a try.
HungarianSzeretnék reagálni néhány képviselő kérdéseire, és megpróbálni ezekre válaszolni.
I would like to reflect on some of the questions from Members and try to answer them.
HungarianNemigen hitte, hogy otthon találja ilyenkor, de megpróbálni érdemesnek látszott.
He doubted that he would actually catch Nat in, but it was worth a try.
HungarianTudtam, őrültség akár megpróbálni is, hogy kint aludjak, de bent képtelen lettem volna.
I knew I was crazy to even try sleeping outside in this, but I couldn't sleep in there.
HungarianÉrdemes megpróbálni mondta Kintoth , de ne feledje, hogy ez egy megbízhatatlan népség.
It's worth a try, said Kintoth, but remember, they're an unchancy lot.
HungarianMegpróbálni felkutatni őket egyet jelentett volna a biztos halállal.
It was certain death-or lengthy imprisonment-to try to go looking for them.
HungarianSikertelenül hívtam az irodáját, így bátorkodtam megpróbálni, hogy otthon elérjem.
I telephoned your office without success, so I took the liberty of trying to reach you at home.
HungarianKész rejtvény megpróbálni kirakni valami értelmeset a mondandójából.
'All the mental stimulation of trying to puzzle out the meaning of what she's saying.'
HungarianMennie kell... tennie kell valamit... segítenie valakin... megpróbálni...
He must go... he must do something... help someone... try....
HungarianHa lehetségesnek bizonyul e dátum előbbre hozása, hajlandók vagyunk megpróbálni gyorsítani az ütemet.
If it proves possible to bring that date forward, we are willing to try to up the pace.
HungarianDe nem mered megpróbálni, mert ha mégsem indul el... akkor mi lesz?
But you're afraid to try, because if it doesn't start what then?
HungarianHogyan tudjuk megpróbálni ezeket a problémákat, például az energiabiztonság kérdését közösen megoldani?
How can we try to solve these problems together: that of energy security, for example?
HungarianÉs talán nem is annyira jó ötlet megpróbálni átvágni a galaktikusokat.
And even fooling the Galactics might not be so good an idea.
HungarianSzeretnénk újból megpróbálni, nézzük meg, működik-e a némettel.
We would like to try again and see if it works with the German.
HungarianEbből a szempontból veszélyes lenne megpróbálni megvédeni a régi struktúrákat és a régi szereplőket.
From that perspective, it would be dangerous to try and defend old structures and old players.
HungarianElőőfordulhatott, hogy nem volt otthon, de nem merte újra megpróbálni.
She could have been out, but he dared not risk it again.
HungarianApád is meg én is szeretnénk megpróbálni valami mást, hogy előbbre jussunk.
Your father and I are ready to try somethin' else.
HungarianFélek megpróbálni, szívem, mert annyira kimerült az akkumulátor.
'Honey, I'm scared to try it because the battery is so low.'
HungarianNem vagyok biztos benne, hogy sikerül, de azt hiszem, érdemes megpróbálni.
I'm not sure I can, but I think it's worth a try.

Aprenda outras palavras

Hungarian
  • megpróbálni

Mais traduções no dicionário Português-Inglês bab.la.