Como se fala "megnyilvánult" em inglês

HU

"megnyilvánult" em inglês

Veja exemplos com "megnyilvánult" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "megnyilvánult" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianTalán valóban megnyilvánult dinamizmus, de csak az utóbbi néhány hétben.
Perhaps there has been evidence of dynamism, but only in the last few weeks.
HungarianA padló felnyögött a megnyilvánult épületszellem súlya alatt.
The floor groaned under the weight of the manifested building spirit.
HungarianÕk az urak, ezt jól tudták, s megnyilvánult viselkedésükben is.
They were the masters, knew it, and their demeanor proclaimed it.
HungarianTámogatásunk többek között a moldovai költségvetésnek juttatott közvetlen átutalások formájában is megnyilvánult.
Our assistance has also taken the form of direct transfers to the Moldovan budget.
HungarianTehát az értékek válsága az európai integrációs projektet megelőzően és az alatt is megnyilvánult.
Therefore, the crisis of values has manifested itself before and also during the European integration project.
HungarianÉs ez ma délután megnyilvánult itt a Parlamentben.
And that has been displayed here in Parliament this afternoon.
HungarianA Los Angeles-i import más formákban is megnyilvánult.
There were other imports from Los Angeles.
HungarianMagamat láttam, szőke hajamat, a szememet, a bőrömet; minden ajándék, amellyel Isten elhalmozott, megnyilvánult a testben.
I saw exactly myself, my fair hair, my eyes, my skin, all the gifts God had given me in invisible form made manifest in flesh.
HungarianVélelmezni kell, hogy a fogyasztási cikk átadásától számított hat hónapon belül megnyilvánult hiba már az átadás időpontjában létezett, kivéve ha:
Any lack of conformity becoming apparent within six months of delivery will be presumed to have existed at the time of delivery, unless:
HungarianNem tud gátat szabni a Bizottságot és az EU felépítését övező egyre súlyosabb kétségeknek, amely a messzehangzó ír "nem” szavazatban is megnyilvánult.
It fails to stem the rising tide of doubt about itself and the structure of the EU, as also expressed by the resounding Irish 'no' vote.
HungarianÉs mivel azt tettem, amit tettem, az istennő legalább - egyetlenegyszer megnyilvánult a túlsó világban, méghozzá úgy, hogy mindig emlékezni fognak rá.
And because of what I have done, the Goddess has manifested herself at least once in the world yonder, in a way that shall never be forgotten.
HungarianAz első értékesítéskori átlagárak az elmúlt néhány évben stagnáltak, illetve csökkentek, anélkül, hogy ez a végső fogyasztói ár csökkenésében is megnyilvánult volna.
Average first-sale prices have stagnated or declined over several years, without this being reflected in reduced prices for end consumers.
HungarianEz a két bizottság nem mindig tudott ilyen egyetértésben együttműködni, mint ahogyan ez a mostani esetben megnyilvánult, és ezért szeretnék őszintén köszönetet mondani.
These two committees have not always worked together in such harmony as has been evident in this case, so I would like to express my sincere thanks.
HungarianA demokrata jelölt győzelme további bizonyítékot arra a különleges megújuló képességre, amely oly sokszor megnyilvánult már az USA történelmének kritikus időpontjaiban.
The victory of the Democrat candidate is further proof of the extraordinary capacity for renewal that has been evident so many times at difficult points in US history.
HungarianMég sohasem szeretett ilyen korú embert; sejtelme sem volt róla, hogy létezhet ennyi önzetlenség és őszinteség, amely Michael legegyszerűbb szavaiban és tetteiben is megnyilvánult.
Rowan had never loved a man of Michael's age; she had never imagined the degree of selflessness and simplicity which was evident in Michael's most spontaneous words or gestures.

Aprenda outras palavras

Hungarian
  • megnyilvánult

Mais traduções no dicionário Português-Alemão.