Como se fala "megkülönböztetett" em inglês

HU

"megkülönböztetett" em inglês

EN

HU megkülönböztetett
volume_up
{adjetivo}

megkülönböztetett (também: észrevehető, jellegzetes)
volume_up
marked {adj.}

Exemplos de uso para "megkülönböztetett" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianBingley kétszer is felkérte táncra, és a nővérei megkülönböztetett figyelemmel tüntették ki.
Mr. Bingley had danced with her twice, and she had been distinguished by his sisters.
HungarianA másik két vallás is megkülönböztetett figyelemben részesült.
Additional attention was given to the two other religions present in the negotiations.
HungarianKérem, Uraim, fogadják megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.
Please accept, Sirs, the assurance of my highest consideration.
HungarianKérem, Uram, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem kifejezését.
Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.
HungarianAz amerikaiak megkülönböztetett tisztelettel övezik a papjaikat, és nagy hangsúlyt fektetnek a vallásra.
Amer­icans are very solicitous to their clergy, and they place a high value on religion.
HungarianDiotallevinek megkülönböztetett bánásmódban lesz része.
Diotallevi would be treated with special consideration.
HungarianA mi filozófiánk az, hogy bizonyos helyzetekben a kicsinek és a gyengének megkülönböztetett segítségre van szüksége.
Our philosophy is that, in some circumstances, the small and weak need some privileged assistance.
HungarianEnnélfogva megkülönböztetett figyelmet kíván.
It therefore requires a differentiated approach.
HungarianIgyekeztem udvariasan válaszolni a kérdésekre, de a többi Chandlerhez hasonlóan én sem örültem ennek a megkülönböztetett figyelemnek.
I tried to be nice and answer their questions, but as a family we Chandlers did not enjoy this attention.
Hungarian(DE) Elnök úr, az átfogó jelentések rendszerint megkülönböztetett értékelést tesznek szükségessé, és ez ebben az esetben is igaz.
(DE) Mr President, comprehensive reports usually require differentiated evaluations, and this is true in this case, too.
HungarianEmellett számomra úgy tűnik, hogy az Európai Unió, vagyis pontosabban Európa egy bizonyos kisebbsége nagyobb és megkülönböztetett jogokat élvez.
In addition, it seems to me that a certain minority in the European Union or rather in Europe, enjoys greater and privileged rights.
HungarianNéhányan tudják, hogy hogyan csinálják, mindegy minek nevezed: megkülönböztetett értéknek, szabadalmaztatott eljárásnak vagy egyedi termék tulajdonságnak.
Some know how they do it, whether you call it your differentiated value proposition or your proprietary process or your USP.
HungarianÍgy tehát bízom benne, hogy megkülönböztetett figyelmet fordítunk erre az ügyre, mivel fennáll a lehetőség, hogy több kárt okozunk, mint hasznot.
This being so, I trust that we shall pay particular attention to this issue, because there is a possibility that we shall do more harm than good.
HungarianEz különösen igaz Európa esetében, mivel az európai források prudens és hatékony felhasználása mindig a közvélemény megkülönböztetett figyelmét bírja.
That applies especially to Europe, for the prudent and efficient use of European funds is always the subject of particularly close public attention.
HungarianAzt is biztosítanunk kell, hogy a közös, de megkülönböztetett felelősségvállalás elvének értelmében valamennyi ország megtegye a szükséges vállalásokat.
We must also ensure that every country makes the necessary commitments in accordance with the principle of joint but differentiated responsibilities.
HungarianIdeje, hogy eredménye legyen a Parlament felhívásainak, a Bizottság munkájának és a vízum szempontjából megkülönböztetett tagállamok erőfeszítéseinek.
It is high time that the appeals by Parliament, the efforts of the Commission and the endeavours of the visa-discriminated Member States produced results.
HungarianEnnek ellenőrzése kiemelten fontos feladat, amelyre megkülönböztetett figyelmet kell fordítani tagállami és közösségi szinten egyaránt.
Monitoring implementation of the legislation is an especially important task, and one that needs to be given particular attention at both Member State and Community level.
HungarianA sör csak súlya ijesztő gyarapodását eredményezte; a csirketolvajlás viszont a néhai George Bannerman seriff megkülönböztetett figyelmét.
He had put on a great deal of weight as a result of the former and had attracted a fair amount of attention from the late Sheriff George Bannerman as a result of the latter.
HungarianAz ilyen önkéntes tevékenységek hozzáadott értéke nagyon fontos társadalmaink számára, és ezért legitim dolog azt elismerni, és megkülönböztetett bánásmódban részesíteni.
The added value of these voluntary activities is very important for our societies, and it is therefore legitimate to recognise and distinguish it.
Hungarianmegkülönböztetett figyelmet szentelt ennek a tényezőnek.
Paging through the book, he saw that this Eddington--- also a professor of history, the flap said; wasn't that interesting?--- paid no small attention to that factor.