Como se fala "megfeszített" em inglês

HU

"megfeszített" em inglês

HU megfeszített
volume_up
{adjetivo}

megfeszített (também: átható, törekvő, szúrós, elszánt)
volume_up
intent {adj.}
megfeszített (também: erőltetett, feszült, meghúzódott, megrándult)
A Mercedes légkondicionálója megfeszített erővel dolgozott.
But the air conditioning in the Mercedes had been strained.
Nem is kell hangsúlyoznom, hogy miféle hatással járna ez a rendelkezés a már eleve végsőkig megfeszített állami költségvetésekre.
I do not need to emphasise the kind of impact that this provision would have on already strained public budgets.
megfeszített (também: merev, szoros, mesterkélt, feszült)
volume_up
tense {adj.}
Ugrásra készen, megfeszített izmokkal kísérték az elnököt, s ilyenkor a kidudorodó hátizomtól karjuk nem simulhatott az oldalukhoz, hanem testüktől jócskán távol ingázott.
With muscles tensed, the dorsals forced the arms out from the sides so that the hands swung well away from the body.

Exemplos de uso para "megfeszített" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianBurke megfeszített ujjakkal a férfi torkára csapott, mire a kiáltás azonnal abbamaradt.
Burke's stiff-fingered thrust caught him in the throat, cutting off the scream.
HungarianMegfeszített munkámmal és tehetségemmel kiérdemeltem az előléptetést.
And for my hard work and talents, I would be getting a long overdue raise.
Hungarian... kitárja a karjait, és elmélkedik a megfeszített Krisztusról.
I know. ) -and with his arms outstretched, he contemplates Christ on the Cross.
HungarianMegfordultam és ránéztem Lestat feje fölött a Megfeszített arcára.
I turned and looked up at the Face of Christ on the high Crucifix above Lestat's head.
HungarianA megfeszített Krisztus rákényszerítette a szemlélőjét, hogy állást foglaljon.
The Crucified Christ pushed one to some sort of resolution.
HungarianIsmét felpillantottam a megfeszített Krisztusra, aztán a szendergő Lestatra néztem.
I looked up at the wooden Christ on the tree again, and then down at the slumbering figure of Lestat.
HungarianIlyen módon gyalázták a vele együtt megfeszített gonosztevők is.
And the selfsame thing the thieves also that were crucified with him reproached him with.
HungarianMindig megfeszített figyelemmel végzi a munkáját, és rettentő büszke összpontosító képességére.
He's very intense and takes great pride in his ability to concentrate.
HungarianDe ahogy nekijött, megfeszített tenyéréllel egyenesen a bordái közé célozva?
But the way he came at me, lunging straight ahead with the heel of his palm, aiming toward my rib cage.
Hungarian- Juanita megfeszített derékkal, gyanakodva méregette az idegent.
Her back muscles rigid, Juanita studied the stranger with suspicion.
HungarianBoone látta, hogy mindenütt megfeszített erővel dolgoznak, akkurátusan befejezik, amit Eigerman elkezdett.
He saw them at work on every side, labouring to finish what Eigerman's scourge had begun.
HungarianBraun háromlépésnyi távolságban, merev háttal, megfeszített vállakkal várakozott.
Brann stood three paces away, his back stiff and shoulders hunched, as if he, too, were waiting for an ax to fall.
HungarianA lény újra mondta, és ezúttal Mary megfeszített igyekezettel ismételte, amit hallott.
The creature spoke again, and this time Mary tried hard to make the same sounds: Mulefa, she said tentatively.
HungarianAhogy ránéztem, Rómában megfeszített papjainkat láttam.
I looked up and saw in my mind our crucified Priests in Rome.
HungarianKétnapi megfeszített keresés se vezetett eredményre.
Two days of intense digging had revealed nothing.
HungarianEgykor élő voltam, üldözött, meglopott, megfeszített.
It was alive once, hunted, stolen, stretched.
HungarianA megfeszített horgonykötelek ismét fonallá vékonyodtak.
Again the hawsers tightened to thin lines.
HungarianTess megfeszített izmai egyszerre ellazultak.
Tess's cramped muscles abruptly went limp.
HungarianSzél fütyült a megfeszített kábelek között.
HungarianA vár teste váratlanul megpendült, mint egy megfeszített íjhúr, ahogy odalent a vadállat rettentő súlyával megfordult álmában.
Without warning, the whole castle sang like a plucked string as the beast asleep at its root shifted his dire weight.