Como se fala "működtet" em inglês

HU

"működtet" em inglês

HU működtet
volume_up
{verbo}

1. geral

működtet (também: mozgat, irányít, kezel, mesterkedik)
működtet (também: működik, hat, befolyásol, okoz)
Az EU korai figyelmeztető rendszert működtet, hogy megvédje állampolgárait az ételmérgezéstől.
The EU operates an early warning system to protect people from food poisoning.
Az ECDC megfigyelő hálózatot működtet, amely figyelemmel kíséri a jelentett esetek számát.
The ECDC operates the surveillance networks which follow the number of cases reported.
A Bizottság ezen iránymutatásoknak megfelelően hivatalból nemzeti kapcsolattartó pontokat működtet; remélem, ezt a kötelezettségvállalást is felül fogják vizsgálni.
The Commission officially operates national contact points under those guidelines, and I hope this commitment will also be reviewed.
működtet (também: fog, működik, indít, irányít)
Ott vannak az olyan projektek, mint a Diversidad, amelyet az európai zenei hivatal működtet.
Projects like Diversidad, which is run by the European music office.
Damien Kinshasa közelében működtet egy hotelt.
Damien runs a hotel outside of Kinshasa.
A HEAL Afrika kórházat működtet Gomában, mely a nemi erőszak fővárosa a Kongói Demokratikus Köztársaság területén.
HEAL Africa runs a hospital in Goma, which is the rape capital of the Democratic Republic of Congo.
működtet (também: működik, művel, hat, feldolgoz)

2. engenharia

működtet (também: működésbe hoz)

Exemplos de uso para "működtet" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianAz EU korai figyelmeztető rendszert működtet, hogy megvédje állampolgárait az ételmérgezéstől.
The EU operates an early warning system to protect people from food poisoning.
HungarianAz ECDC megfigyelő hálózatot működtet, amely figyelemmel kíséri a jelentett esetek számát.
The ECDC operates the surveillance networks which follow the number of cases reported.
Hungarian(3) Jelenleg ilyen ellenőrzési rendszert csak néhány tagállam működtet saját nemzeti joga alapján.
(3) At present such control systems are applied by only a few Member States, acting under national legislation.
HungarianA HEAL Afrika kórházat működtet Gomában, mely a nemi erőszak fővárosa a Kongói Demokratikus Köztársaság területén.
HEAL Africa runs a hospital in Goma, which is the rape capital of the Democratic Republic of Congo.
HungarianRománia külügyminisztériumának keretén belül működtet egy határon-túli románok ügyosztályát is.
Romania has a department within its Ministry of Foreign Affairs that looks after the interests of Romanians living abroad.
HungarianNagyobb és hatékonyabb hálózatot működtet, mint a KGB tokiói rezidense, és még a japán kormányon belül is van forrása.
He's got a better net going than the KGB Rezident in Tokyo, and his best source is right in the Japanese cabinet.'
HungarianDamien Kinshasa közelében működtet egy hotelt.
HungarianTermészetesen a magánvállalatok a hatékonyabbak, az államiak közül pedig a legkevésbé azok, amelyeket a hadsereg működtet.
The private ones are the effi­cient ones, of course, and the worst of the state-owned industries belong to their army.
Hungarian- Rakodógépeket és villás emelőket működtet.
HungarianEnnek megelőzésére újabb csőre volt szükség a kamrában, amelyet ventilátor működtet, hogy friss levegőt juttasson be.
To prevent that from happening, there would have had to be another duct into the chamber, powered with a fan, to bring in fresh air.
HungarianRégiómban, Ellesmere Portban a Vauxhall üzem a helyi gazdaság összetartó eleme, amely körülbelül 2200 munkahelyet működtet közvetlenül.
In my region, the Vauxhall plant in Ellesmere Port is the linchpin of the local economy, employing some 2 200 direct jobs.
HungarianA SOLVIT 30 központot működtet, melyek az európai uniós tagállamok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia nemzeti közigazgatási rendszerének részét képezik.
SOLVIT consists of 30 centres, each part of a national administration, in every EU country and in Iceland, Liechtenstein and Norway.
HungarianA Bizottság ezen iránymutatásoknak megfelelően hivatalból nemzeti kapcsolattartó pontokat működtet; remélem, ezt a kötelezettségvállalást is felül fogják vizsgálni.
The Commission officially operates national contact points under those guidelines, and I hope this commitment will also be reviewed.
HungarianSenki nem állítja, hogy az Európai Unió olyan szovjet-típusú rendszer, amely elveszi az emberek útlevelét vagy gulágokat működtet, illetve kirakatpereket folytat le.
No one is arguing that the European Union is a Soviet system that takes away people's passports or runs Gulags or operates show trials.
HungarianTermészetesen villanyárammal működtek, de nagyon hitelesnek látszottak: a mennyezetről lelógó fatengelyen két petróleumosnak tetsző viharlámpa, melyeket falikapcsoló működtet.
They were electric, of course, but looked quite authentic: two hurricane lamps mounted on a wooden spindle and controlled by a dimmer switch on the wall.
HungarianA Bizottság székhelye Brüsszelben és Luxembourgban van, emellett valamennyi uniós országban rendelkezik irodával (képviselet), a világ fővárosaiban pedig delegációkat működtet.
The Commission is based in Brussels and Luxembourg and has offices (representations) in every EU country and delegations in capital cities around the world.
HungarianA titkosszolgálat vezetője Horoskovszkij úr, aki tulajdonképpen egy médiabirodalmat működtet, most annak a bizottságnak is a tagja, amely az ország legfőbb bíróját nevezi ki.
The secret police is headed by Mr Khoroshkovsky, who actually runs a media empire and is now also a member of the committee to appoint the most senior judge in the country.
Hungarian(ES) Ezzel összefüggésben meg kell jegyezni, hogy az Európai Parlament az egyetlen olyan nemzetközi intézmény, amely saját weboldalt és webtelevíziót működtet 23 különböző nyelven.
(ES) In that context it should be noted that the European Parliament is the only international organisation which has a website and web television in 23 different languages.
HungarianEnnek a tudásnak a fenntartása és gyakorlati alkalmazása elengedhetetlen akkor is, ha valaki erőműveket működtet, és hosszú ideig azután is, ha valaki erőműveket bezár.
The maintenance and practical application of this knowledge is essential both in connection with the operation of power plants and, for a long time afterwards, in connection with their closure.
HungarianFlashlight jelentése szerint Rice Screen radarrendszert működtet; ez a kínai flotta legfejlettebb radarrendszere, majdnem olyan jó mint az Aegis, csak nincs olyan jó fegyverzethez kapcsolva.
Flashlight reported a Rice Screen radar system in operation-it's the most sophisticated radar system in the Chinese fleet, and it's almost as good as an Aegis system but without the weapon systems.