Como se fala "lényeg" em inglês

HU

"lényeg" em inglês

HU lényeg
volume_up
{substantivo}

lényeg (também: jellemvonás, vonás, részlet, pont)
volume_up
point {subst.}
Szóval a lényeg, nem a problémák rangsorolása, hanem a megoldások rangsorolása!
So the point is not to prioritize problems, but the point is to prioritize solutions to problems.
De a lényeg az, hogy... (Nevetés)... az adagolásoknak van valami köze hozzá.
But the point is ... (Laughter) ... these dosages have something to do with it.
A lényeg, hogy ezek minden kétséget kizáróan halandó emlékek voltak.
But the point is there could be no doubt these were mortal memo- ries.
lényeg (também: kivonat, eszencia, illatszer)
volume_up
essence {subst.}
Az volt tehát a lényeg, hogy az az ember ott előttük ne tudja, hogy a nyomában vannak.
The essence was to keep the man ahead unaware that they were following.
Ez a lényeg az ötletek áramlása mögött.
And that is the essence of where idea diffusion is going.
Lyndhurst hangsúlyozta, hogy a rohamnál az időzítés a lényeg.
In the assault, Lyndhurst stressed, timing was of the essence.
lényeg (também: valóság, entitás, lét)
volume_up
entity {subst.}
The Governing Council is the pertinent entity.
lényeg (também: hús, velő)
volume_up
meat {subst.}
lényeg (também: dudorodás, kinövés, kis darab, csattanó)
volume_up
nub {subst.}
Világos tehát - és ez itt a lényeg -, hogy ez Európai Unióhoz hasonló méretű, tehát 500 millió polgárt érintő piacon még nagyobb elővigyázatosságra van szükség.
Therefore, surely it is clear - and here is the nub of the matter - that in a market as large as the European Union, which encompasses 500 million European citizens, we need more vigilance?
lényeg (também: mag, középpont, atommag)
volume_up
nucleus {subst.} (nuclei)
Ez egy nagyon időszerű jelentés mind politikai szempontból, mind a lényeg tekintetében.
This is a very timely report, both politically and also in terms of substance.
Ha hiányzik a lényeg, egyszerűen nemet kell mondanunk.
If the substance is not there, we should simply say no.
Ez a valódi lényeg, a valódi ok és a valódi kérdés.
That is the real substance, the real reason and the real issue.
lényeg (também: szándék, törekvés, irány, jelleg)
volume_up
tenor {subst.}

Exemplos de uso para "lényeg" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianNevezzük akár közvetítésnek, akár döntőbíráskodásnak, akár másnak, nem ez a lényeg.
Whether we call it mediation or arbitration or whatever is not the crucial issue.
HungarianLényeg az hozzá, hogy 1940 augusztusában a lánya, Katherine megjelent nálam.
Anyway, in April of 1940, Leo's daughter, Katherine, showed up on my doorstep.
HungarianDe a lényeg a lényeg, hogy nem tudom kifizetni a gitárosokat, ha nem kapok valami pénzt.
But the thing is, I can't pay the rest of the pickers unless I have some money.'
HungarianA lényeg, hogy azonnal fel akartam lógatni ezt a bűnözőt, de Ehlana lebeszélt róla.
Anyway, I was going to have this rogue hanged, but Ehlana there talked me out of it.'
HungarianA lényeg a kitartás, hogy talpon maradj, és bármilyen lassan is, de haladj előre.
It's about perseverance, about staying on your feet and slogging forward no matter what.
HungarianVégül is mindegy miért, nem érdekelte, a lényeg az, hogy tomboljon a vihar.
Whatever the reason was, he did not care; it was the storms themselves that mattered.
HungarianDe Popov számára mindebből ez volt a lényeg, hogy hajlandóak rábízni a pénzt.
But for Popov the real meaning of this was their willingness to let him hold the money.
HungarianLényeg az, hogy egy hapsiról szólt, aki negyven évet töltött magánzárkában.
Anyway, there was a guy in that book who'd spent forty years in solitary confinement.
HungarianVégezetül a lényeg, ahogyan azt mások kifejtették, a gazdasági fejlődés lesz.
Finally, the important thing, as others have said, is going to be economic development.
HungarianA járvány megölhet néhány millió embert, de a lényeg a pszichológiai hatás.
The original outbreak may kill a few million people, but that's mainly psychological.
HungarianA lényeg az, hogy keresek valakit, aki kiderítené, ki bérel egy bizonyos postafiókot.
Anyway, I need somebody up there to find out who's renting a certain post office box.
HungarianA lényeg azonban az, hogy a védelemhez kapcsolódó termékek belső piaca nem működik.
The bottom line is that the internal market for defence-related products is not working.
HungarianNem annyira a tulajdoni viszonyok kérdése a lényeg tehát, hanem a szabályozás.
What therefore matters is not so much the question of ownership but rather of regulation.
HungarianA lényeg, hogyan veszi ki Lyra haját a bombából, mielőtt felrobbantják.
The problem was how to get Lyra's hair out of the bomb before they set it off.
HungarianA lényeg pedig ugyanaz marad: az atomháborúban mindkét oldal ugyanannyira halott lesz.
The bottom line remains constant: in a nuclear war, both sides would be equally dead.
HungarianA lényeg ugyanúgy megszökött előle, mint amikor álomittasan merengett az összefüggéseken.
Revelation eluded him now as it had eluded him when he Had been sotted with sleep.
HungarianA skót kockás szoknya megteszi; nem különösebben feltűnő, és ez a lényeg.
He shrugged; the tartan skirt looked unremarkable, which was the main thing.
HungarianBrezsnyev az imént áldását adta Alekszandrov előléptetésére, és ez volt a lényeg.
Brezhnev had just given his blessing to Alexandrov's promotion, and that was all he needed.
HungarianLehetséges, hogy nem leplezem elég jól a gondolataimat, de nem hiszem, hogy ez a lényeg.
It could be that I'm doing a shitty job of covering up, but I don't think that's it.
Hungarian- Na, mindegy, a lényeg, hogy ezeket a nanogépezeteket néhány atomból állítják össze.
'Anyway, these nanomachines are constructed of just a handful of atoms.'