HU különös
volume_up
{substantivo}

Ott volt Samu is, különös pillantást vetett az ernyedt batyura, amit becipeltek.
Sam was there, and he gave a queer look at the limp bundle that the men carried.
Mindez nyomasztóan különös volt, és az indián bűze egyre erősebb lett.
It was all oppressively queer, and the Indian smelt stronger and stronger.
Fraser különös, hálatelt, engedelmes arckifejezéssel nézett rá.
Fraser looked at him with a queer air of grateful obedience.
különös (também: szeszes ital, szesz, fura, furcsa)
volume_up
rum {subst.}
Éppen az járt az eszében, hogy nagyon különös társaságba keveredett.
He'd just been thinking this was a rum kind of show.
Különös íze volt, egy nyelet rummal feldobva.
Strange taste, augmented with a splash of rum.

Exemplos de uso para "különös" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Hungarian- A színe Fekete Rózsa, és valami különös véletlen folytán jól illik a hajamhoz.
The color is called Black Rose and by some freak it goes nicely with my hair.
HungarianTarkójából különös, gyökérszer vezeték tört el, és tnt el a srn redzött falban.
What looked like a root or cable led from the back of its skull and into the wall.
HungarianA vasúti utasok jogaival szembeni ellenállás foka meglehetősen különös dolog.
The degree of resistance to rail passengers' rights is a somewhat curious thing.
HungarianÉrzett egyfajta különös agyi görbületet, hasonlót a súlyzóval emelkedő könyökéhez.
There had been a curious mental bending, almost like an elbow curling a dumbbell.
HungarianKosztümös robotok vonósnégyese andalítóan zenélt egy különös formájú pavilonban.
Muted music from costumed robot string quartets sawing away in strategic pavilions.
HungarianAkkor viszont valami történne ővele, mert a dolgok már különös irányt vettek, nem?
But something would happen to him, because things had changed now, hadn't they?
HungarianA különös tárgyak egy része mágikus erővel bírt, ezek voltak a legcsodálatosabbak.
Many of the more curious items were magical, and those were the most fascinating.
HungarianAz égbolt megtelt nagy, halvány pelyhekkel, mintha különös havazás kezdődne.
Above, the sky was filling with large pallid fragments, floating down like snow.
Hungarian- Többet kell tudnom erről az emberről, aki megtanította ezt a különös mágiát.
I must know more of the man with the silver harp, who taught this Amril magic!
HungarianKülönös izzás ragyogott fel, ami hamarosan eleven bíborfénybe burkolta a madarat.
A glow began to build, surrounding the beast soon in a rich purple lambience.
HungarianA tengerészeken kívüli önálló vállalkozókra alkalmazandó különös szabályok
Special rules applicable to persons, other than mariners, who are self-employed
HungarianKét napig rejtőzködtem a romok között, és egy reggel különös hangot hallottam.
I hid in that ruin for two days, and then one morning, I heard the strangest sound.
HungarianA megoldás ugyanakkor biztosan nem valamiféle különös európai magatartási kódex.
The solution, however, will definitely not be some specific European code of conduct.
Hungarianmivel a Szerződés nem rendelkezik az e célból szükséges különös hatáskörökről,
Whereas the Treaty has not provided the specific necessary powers for this purpose,
HungarianSzerintem kétféleképpen közelíthető meg a Sárgaszínű Ló különös története.
In spite of the dictum of the White King, it is difficult to achieve simplicity.
HungarianA különös szabályok jóváhagyása elérheti ezt a célt, és kettős előnye van.
The approval of specific rules can achieve this goal and has a double advantage.
HungarianSemmi különös biztosítottam, miközben letettem a cuccomat, és levettem a zubbonyomat.
'Nothing special,' I assured him, putting down my gear and taking my jacket off.
HungarianNem volt rajta semmi különös, vagyis ugyanolyan mutatós volt, mint a többiek.
The man looked ordinary enough; in fact, he looked as good as all the others.
HungarianAmint velük is végez, ez a valami különös dühhel fog Melanie ellen fordulni.
As soon as they were terminated, It would turn to Melanie with a special rage.
HungarianMichael zsebre vágott kézzel nézte a feleségét, aztán valami különös dolgot tett.
Michael stood watching her, hands in his pockets, and then he did a surprising thing.