HU

köt {verbo}

volume_up
1. geral
köt (também: beköt)
- Íme a kötelék, amely Avalonhoz köt - mondta Gwenhwyfar élesebben, mintsem akarta.
And there is the bond of Avalon to bind you, said Gwenhwyfar, a little more sharply than she intended.
Talán Mystra varázslókat köt magához, hogy őrizzék a templomait?
Did Mystra bind wizards to guard every one of her temples?
Minden ügyben köt minket a tisztesség, így ebben is, bárónő.
We are always bound by honesty in all matters, including this one, Baroness.
- Beaver elveszi tőle a surcit, és a kölyök érdeklődve figyeli, ahogy Beav a lábára húzza a cipőt, a nyelvet a fűző alá igazítja; azután masnit köt a pertlire.
Beaver takes the sneaker from him and the kid watches with close interest as the Beav slips his foot into it, draws the laces firmly against the tongue, and then ties the ends in a bow.
Most pedig gondoljatok rájuk, akikkel összemértétek erőtöket, vagy akikhez a vérség köt.
Think now upon this one between whom and you has been the trial of power, or the tie of blood.
De érezteti velem, hogy hozzá vagyok kötve, hozzá köt az, amit együtt követtünk el...
But she makes me feel I'm tied to her by the thing we did together.
I've got my hands tied behind my back.
- Elég szoros kapocs köt össze minket, hogy ez működhessen.
We're too closely linked now, devil, for that to work.
2. "cement"
- Sohasem hallottam róla - Nem tervezte mostanában, hogy valamilyen biztosítást köt?
You were not contemplating taking out insurance of any kind?
Minden nő aki ott vállal munkát az ágyában köt ki.
Every woman who takes a job there ends up in bed with him.
Engem viszont nem köt semmiféle eskü, így minden kötöttség nélkül, szabadon, némi szkepticizmussal figyelhetem a tevékenységét.
I haven't taken any of those vows, so I'm perfectly free to view her with a certain scepticism.

Exemplos de uso para "köt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

HungarianTöbb évszázados történelem köt össze bennünket.
Serbia is an excellent neighbour to Romania, with centuries of history linking us.
HungarianHiggye el, Fitch: amíg a pénz ki nem köt a számlámon, addig nem lesz ítélet.
Fitch, I assure you, there will be no verdict until the money is in my account.
HungarianÍgy a gomba és a micélium széndioxidot köt meg kalciumoxalát formájában.
So, fungi and mycelium sequester carbon dioxide in the form of calcium oxalates.
HungarianAz Európai Közösség Pekingben nagy jelentőségű idegenforgalmi megállapodást köt Kínával.
The European Community signs a landmark tourism accord with China in Beijing.
HungarianEzért nem köt néhány bank szerződést olyan ügyféllel, aki nem az adott országban lakik.
Some banks may therefore have a policy not to accept non-resident customers.
Hungarian- Aki szerződést köt a Sátánnal - magyarázta Dávid -, vállalja, hogy megtesz valamit neki.
Making a pact with the Devil, said David, you know, agreeing to something with him.
HungarianAz Európai Unió és a Koreai Köztársaság együttműködési megállapodást köt.
A cooperation agreement is signed between the European Union and the Republic of Korea.
HungarianEz a régió 14 európai országot, 115 millió európai polgárt köt össze.
This region connects 14 European countries and 115 million European citizens.
HungarianHéten található Kinnföld, melyet a Magyaltoka-szoros köt össze Efrittel.
At Seven lies Autland, which is joined to Efreet by the Gilholly Bridge.
HungarianA 26. cikk rendelkezéseit alkalmazzák, ha volt férje halála után köt újból házasságot."
The provisions of Article 26 shall apply if she remarries after her former husband dies.'
HungarianDe érezteti velem, hogy hozzá vagyok kötve, hozzá köt az, amit együtt követtünk el...
But she makes me feel I'm tied to her by the thing we did together.
HungarianAz Euratom és az Egyesült Államok megállapodást köt az atomenergia békés célú hasznosításáról.
A new Euratom-US agreement on the peaceful use of nuclear energy is signed.
HungarianA gép teste és a két motor három injekciós tűűre emlékeztetett, amelyeket csak a szárny köt össze.
Body and engines resembled three hypodermic syringes, linked only by the wing.
HungarianHarmadik államok és szervezetek, amelyekkel az Europol megállapodásokat köt (
List of third States and organisations for Europol agreements (
HungarianMa este egy floridai agárversenyt kísér figyelemmel, és mindegyik futamra fogadásokat köt.
Tonight he's watching greyhound racing from a track in Florida, and betting on every race.
Hungarian- Az ilyen dolgok nem érdekelnek, ahogyan ez a beszélgetés sem köt le - mondta Melancthe.
I find no great interest in such things, nor in the conversation as a whole, said Melancthe.
HungarianLefogadom, hogy végül az olajüzletben köt majd ki... ahogy az apja.
Way I figure, you'll probably go in the oil business... like your daddy.
HungarianEgy fic- kót, akivel egyfajta üzleti kapcsolatom volt, eltettek láb alól.
Suppose an old friend or acquaintance goes to her and says: 'Look here, I'm in a bit of a spot.
HungarianElőrenézett, kereste, hol köt be a csatorna útja az autóútba.
He was looking ahead now to see where the canal road joined the main highway again.
HungarianMost pedig gondoljatok rájuk, akikkel összemértétek erőtöket, vagy akikhez a vérség köt.
Think now upon this one between whom and you has been the trial of power, or the tie of blood.